h

Oude Grieken sportten naakt...

19 maart 2012

Oude Grieken sportten naakt...

SGP'er Jan Vermeer staat bekend om zijn begeesterende betogen, waarin hij aldanniet originele paralellen trekt. Maar zelfs zijn vrolijke verhandelingen zijn geen vrijwaringen voor commentaar.

grieks
Foto: rmo.nl

Het beleidskader van de sport trok hij in historisch perspectief, waarin de Oude Grieken een hoofdrol speelden. Hij merkte op dat sport was voorbehouden aan adellijke mannen.

"Vrouwen en meisjes mochten in die tijd niet aan sport doen," vertelde Vermeer. "Een kleedkamerprobleem, zoals we dat nu bij DOVO zien, was in het Oude Griekenland niet aan de orde."

PvdA-fractievoorzitter Marjon Oostveen voelde zich geroepen om Vermeer te bevragen op zijn standpunt over dit seksegebonden sportverbod: "Dat moet u toch aanspreken, dat meisjes en vrouwen niet mochten sporten."

SP-fractievoorzitter Jan Breur wees de gemeenteraad op een klein praktisch feit, dat hier over het hoofd gezien werd: "De Oude Grieken sportten naakt, dus was er sowieso geen kleedkamerprobleem."

Zonder noemenswaardige discussie is het Beleidskader Sport aangenomen door de gemeenteraad.

U bent hier