h

Profielschets nieuwe burgemeester vastgesteld

29 maart 2012

Profielschets nieuwe burgemeester vastgesteld

In een extra raadsvergadering van de gemeente Veenendaal op 22 maart, is de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Commissaris van de Koninging Robbertsen was op deze vergadering te gast.

qr

Volgens de unaniem aangenomen profielschets, staat de nieuwe burgemeester vier uitdagingen te wachten:
1) Positioneren van Veenendaal
2) Verbinden van bevolking
3) Staan voor veiligheid
4) Aanjagen van de economie

Robbertsen complimenteerde de voorbereidingscommissie met de heldere profielschets, het voortvarend te werk gaan, en de georganiseerde inspraak van burgers.

robbertsen

Behalve de profielschets is die avond ook de verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld. Tevens is de vertrouwenscommissie geinstalleerd.

Net als de voorbereidingscommissie bestaat de vertrouwenscommissie uit de fractievoorzitters van alle (elf) politieke partijen. Jolanda de Heer (CU) is voorzitter; Jan Breur (SP) plaatsvervangend voorzitter.

Gemeentesecretaris Astrid van der Klift, Wethouder Hans Bouwmeester en griffier Evert Jan Kruiswijk Jansen zijn aangesteld als adviseurs; die laatste is tevens notulist.

U bent hier