h

Weer grote bezuinigingen op stapel

22 maart 2012

Weer grote bezuinigingen op stapel

Er zitten weer grote bezuinigingen aan te komen voor Veenendaal. Er moet nog 1,1 miljoen Euro bijeengesprokkeld worden. Dat maakte Wethouder Verloop onlangs bekend.

verloop
Foto: veenendaalsekrant.nl

In verband met deze bezuinigingen is de commissie Brede Heroverweging weer bijeengeroepen. Zij zullen zich buigen over de 'startnotitie kadernota'; de eerste schetslijnen voor het beleid voor de komende jaren.

De commissie Brede Heroverweging is een 'vaste' commissie van de gemeenteraad, die vorig jaar in het leven was geroepen voor de grote bezuinigingsronde die toen speelde.

Na vaststelling van de Kadernota zat hun werk erop, maar was de commissie niet ontbonden. Nu wordt zij uit haar slaapstand gehaald.

De commissie komt donderdag 29 maart bij elkaar in de raadszaal van Veenendaal. De vergadering begint om 19:30u en is openbaar.

Heeft u de commissie iets belangrijks mee te geven? Maak dan gebruik van uw inspreekrecht.
Stuur een mail naar: griffie@veenendaal.nl

Het traject van 'de Brede Heroverweging'; de bezuinigingsoperatie van vorig jaar, is gedocumenteerd door de SP. In het rapport 'De Grote Bezuinigingen' is deze geschiedenis na te lezen.
Bestellen? veenendaal@sp.nl

U bent hier