h

Dalende criminaliteit in Veenendaal

29 september 2012

Dalende criminaliteit in Veenendaal

De criminaliteit in Veenendaal is gedaald met 23% ten opzichte van 2011. Over de eerste acht maanden is er daardoor een daling te zien van 16%, in de regio is de daling 4%. Dit blijkt uit het Veiligheidsbeeld regio Utrecht over de eerste 8 maanden van 2012 dat vandaag is gepresenteerd op de website www.stopdecriminaliteit.nl. De gemeente ziet als belangrijke oorzaak de krachtige samenwerking met politie, woningcorporaties en inwoners van Veenendaal.

Deze gezamenlijke aanpak is gericht op zowel het voorkomen en het aanpakken van criminaliteit. Dit betekent bijvoorbeeld dat zowel de verlichting wordt verbeterd, maar ook bij het snoeien wordt rekening gehouden met de veiligheid. Zo wordt er samen gewerkt aan een schoon, heel en veilig Veenendaal.

Forse daling woninginbraken
De daling in woninginbraken die in de eerste vier maanden is ingezet (37% ten opzichte van dezelfde periode in 2011), is voortgezet. In de tweede vier maanden was er nog een forsere daling, namelijk 41%. Zowel het aantal pogingen als geslaagde woninginbraken is afgenomen. Naast de daling op woninginbraken zien we een daling in het aantal geweldsdelicten met 13%. Er zijn geen overvallen geweest. Ook het aantal autokraken en fietsdiefstallen is afgenomen.

Integrale aanpak
Het dalen van de woninginbraken is vooral te danken aan de integrale aanpak die erop gericht is inbraken te verminderen. Arianne Hollander, programmawethouder Veiligheid: “Wij hebben samen met de politie en woningbouwverenigingen geïnvesteerd in de betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de inwoners van Veenendaal. Al vele inwoners hebben daardoor hun woning beveiligd met het Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Als gemeente belonen wij iedereen die een PKVW certificaat ontvangt met een dinerbon voor 2 personen.”

Tevens is dit voorjaar is het project Waaks van start gegaan. Hierbij vragen de politie en gemeente hondenbezitters alert te zijn op verdachte zaken en 1-1-2 te bellen wanneer hen iets opvalt.
Ook Burgernet is in het vergroten van de betrokkenheid van de burger een belangrijk instrument. Jan Dirk Bogerd, rayonchef van de politie: “Samen met de inwoners van Veenendaal kunnen we zorgen dat de daling van de woninginbraken verder doorzet. Als inwoners verdachte situaties zo snel mogelijk doorgeven aan de politie, vergroot dat de kans dat criminelen zoals woninginbrekers worden aangehouden. Bel dus direct 1-1-2 bij verdachte situaties, want 1-1-2 daar vangen we boeven mee.”

Keurmerk Veiligheid Ondernemen
De winkeldiefstallen zijn met 5% gedaald en de bedrijfsinbraken met 42%. Een groot verschil met de eerste vier maanden van dit jaar: toen was er nog een flinke stijging te zien in het aantal winkeldiefstallen (+39%) en bedrijfsinbraken (+3%). De extra focus in de samenwerking bij het Keurmerk Veiligheid Ondernemen (KVO) heeft hieraan bijgedragen. Sinds augustus 2010 beschikken alle bedrijventerreinen in Veenendaal over het Keurmerk Veilig Ondernemen. De komende periode worden alle winkelcentra in Veenendaal gecertificeerd. Het KVO certificaat voor Bruïneplein wordt op 3 oktober a.s. ondertekend en de Ellekoot kreeg in 2011 al de derde KVO ster. Het centrum heeft sinds februari 2011 de eerste KVO ster.

Meer weten
Op de website www.stopdecriminaliteit.nl leest u alle cijfers met betrekking tot het Veiligheidsbeeld van de regio Utrecht. Kijk op www.veenendaal.nl/veiligveenendaal als u meer wilt weten over het Keurmerk Veilig Wonen, Waaks en Burgernet.

U bent hier