h

Resultaten gemeenteraadsvergadering 27/09

29 september 2012

Resultaten gemeenteraadsvergadering 27/09

Afgelopen donderdagavond, 27 september, vond er een raadsvergadering plaats. Hieronder de belangrijkste resultaten.

- Onderzoek koopzondagen
Met een nipte meerderheid van 17-16 stemde de raad in met een onderzoek naar nut en draagvlak voor koopzondagen. Hierbij zal ook worden gekeken naar werkgelegenheid. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet bindend en worden niet automatisch omgezet in beleid.
Hoewel de SP tegen een 24-uurseconomie is, wil de partij de vergaring van kennis en inzicht niet in de weg staan en heeft ingestemd met het voorstel - maar zal tegen het invoeren van koopzondagen blijven.

- Regiotaxi
De aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek naar het functioneren van de regiotaxi zijn unaniem overgenomen door de gemeenteraad.
Een wijzigingsvoorstel van PvdA en SP om een plan van aanpak hieraan te koppelen heeft het niet gehaald.
Een wijzigingsvoorstel van SGP en VVD dat net iets minder ver ging daarentegen wel.

- Stedenband
Na een pittige discussie is besloten om het agendapunt te verdagen naar een volgende vergadering. Partijen benutten de tussentijd om met een eigen voorstel te komen dat de vriendschap met Olomouc (zonder subsidie) in stand te houden.

- Afvalbeleidsplan
Het afvalbeleidsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad. De SP is blij met het verhogen van de frequentie waarop plastic-afval wordt opgehaald. Ook is zij blij met het opstellen van watertappunten dat de aankoop en het weggooien van (bron)waterflesjes moet tegengaan.
Een wijzigingsvoorstel van PvdA tegen het principe: Halen is Betalen bij grofvuil heeft geen meerderheid voorzig gekregen.
Een wijzigingsvoorstel van Lokaal Veenendaal en VVD tegen de invoering van DifTar (gedifferentieerde tarieven) evenmin.
De SP steunde beide wijzigingsvoorstellen wel.

Uitgebreidere verslaggeving van de raadsvergadering volgt nog...

U bent hier