h

SP: grondstof voor beleid

10 oktober 2012

SP: grondstof voor beleid

In de raadsvergadering van 27 september is het afvalbeleidsplan vastgesteld in de gemeenteraad. Een plan, dat op de goedkeuring van de SP kon rekenen. Niet verwonderlijk ook, want veel punten van de partij zijn hierin verwerkt.

SCHOONMAAK

Het belangrijkste SP-punt dat verwerkt is in het plan, is de verdubbeling van het ophalen van plastic. De partij heeft hier eerder voor gepleit, toen uit onderzoek bleek dat eens per maand niet genoeg was.

In februari van dit jaar heeft de SP in verschillende wijken van Veenendaal geënquêteerd over de wijze waarop het plastic afval wordt opgehaald. De gemiddelde respons was 36,5%; wat geldt als een bijzonder hoge respons.

De enquêtes zijn gehouden in de Schepenbuurt (Veenendaal West), het Franse Gat, Schrijverspark en Veenendaal Oost. In elk van de wijken zijn ca 100 enquêtes uitgezet. Met een respons van 63 steekt de Schepenbuurt met kop en schouders over de andere wijken uit; Schrijverspark is qua respons de achterblijver van het stel.

Gevraagd is onder andere of de mensen actief hun plastic scheiden, hoeveel plastic ze per maand inzamelen, en of het naar hun mening voldoende wordt opgehaald. De resultaten zijn verwerkt in het rapport 'Afvalscheiding: een Puinhoop?'.

Gemiddeld scheidt 59,9% van de mensen hun plastic afval. 22,4 % van de mensen doet dit niet, omdat ze er geen opslag ruimte voor hebben. 44,2 % van de mensen zou willen dat het plastic samen met de grijze kliko wordt opgehaald.

Ook bleek dat een de plastic-afvalzakken soms scheuren; waarna zij – met name bij wind – zwerfafval verspreiden. Op zaterdag 7 april maakte een groep van actieve SP’ers en jeugdige bewoners jacht op zwerfafval.

Met het tweewekelijks ophalen van plastic hoopt de SP dat deze problemen flink afnemen.

Een ander belangrijk punt is het plaatsen van watertappunten in het kernwinkelgebied; hierdoor wordt hergebruik van waterflesjes gestimuleerd en aanschaf van nieuw bronwater verminderd.

Het zuiverende water’ in een flesje is minder zuiverend dan menigeen zou denken. De winning en het transport van (gebotteld) bronwater is erg belastend voor het milieu. Door de watertappunten hoeven mensen geen nieuwe flesjes te kopen.

Toch is het afvalbeleid niet 100% SP-proof. De gemeente voert 'halen is betalen' voor grofvuil een DifTar (differentiatie van tarieven) voor de Kliko's in. Dit onder het motto: de vervuiler betaalt. De SP betwijfeld of dit motto wel tot zijn recht komt met deze maatregelen.

De maatregelen werken illegale afvaldumpingen in de hand en ontmoedigen het schoonhouden van de openbare ruimte (want je moet er extra voor betalen). Helaas behoorde de SP tot een minderheid die tegen deze maatregelen is, en worden ze alsnog doorgevoerd.

De SP zal zich uiteraard inzetten om deze DifTar en 'halen is betalen' terug te draaien.

Het rapport 'Afvalscheiding: Een puinhoop?' is te bestellen via veenendaal@sp.nl

U bent hier