h

Verbeter Regiotaxi!

10 oktober 2012

Verbeter Regiotaxi!

Het is bar slecht gesteld met de klanttevredenheid van de Regiotaxi. Cijfers voeren de boventoon, maar zelfs als je een klacht wilde indienen werd de menselijke maat niet genomen. Als je klacht niet binnen een van de profielen paste, dan werd je klacht bestempeld als `geen klacht┬┤ en `wordt niet in behandeling genomen┬┤.

busje
foto: regiotaxidevallei.nl

SP, PvdA en GroenLinks hebben in de raadsvergadering van 27 september geeist dat het College met een plan van aanpak komt voor verbetering. Het voorstel dat ze daartoe indienden miste een meerderheid.

Een voorstel dat SGP, VVD, GroenLinks, ProVeenendaal en Liberaal Veenendaal indienden, beperkte zich tot de vraag welke verbeterpunten in de aanbesteding zijn meegenomen. Dit amendement kreeg wel een meerderheid.

De SP zal de kwaliteit van de Regiotaxi nauwlettend in de gaten houden.

U bent hier