h

Tekort van meer dan 3 miljoen

2 november 2012

Tekort van meer dan 3 miljoen

De gemeente Veenendaal sluit 2012 af met een tekort van 3,1 miljoen op de begroting. Dat blijkt uit de bestuursrapportage. De partijen in de gemeenteraad maken zich zorgen.

De SP uitte haar zorgen over de hoogte van het tekort, en de mogelijkheid dat dit wel eens structureel zou kunnen blijken. Het College lijkt de zaak niet in de hand te hebben.

SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Als ik de wethouder Sociale Zaken hoor zeggen: 'we hadden onvoldoende rekening gehouden met financiele verplichtingen die we zijn aangegaan', hoor ik geen verantwoordelijk wethouder - maar iemand die het een goed idee leek om geld te lenen voor een vakantie, maar nu nog bezig is dat weekje Salou uit 2008 terug te betalen."

Breur legde ook het verband met de onbetrouwbare rijksoverheid bloot, en deed een voorstel tot actievere gemeentelijke bemoeienis met ontwikkelingen op rijksniveau. De gemeente is immers in hoge mate afhankelijk van het rijk (gemeentefonds, decentralisaties). De SP kreeg enkel steun van PvdA en GroenLinks.

Een voorstel van GroenLinks, PvdA, SP en D66 voor een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de re-integratie haalde het evenmin. CDA en Liberaal Veenendaal steunden, maar de coalitiepartijen blokkeerden het voorstel.
Het voorstel (GroenLinks) om reintegratietrajecten op bestandsniveau te monitoren in toekomstige Bestuurlijke Actieplannen werd echter gesteund door alle andere partijen en werd dus aangenomen.

U bent hier