h

GEMEENTERAAD ZWIJGT OVER WMO-BEZUINIGING

13 januari 2013

GEMEENTERAAD ZWIJGT OVER WMO-BEZUINIGING

In de laatste raadsvergadering van 2012 dienden CDA en SP een motie in, om een brandbrief te sturen naar het ministerie. Aanleiding hiervoor was het memo dat Wethouder Bouwmeester had opgesteld, waarin de gevolgen voor de WMO bekend werden.

Echter, diezelfde Wethouder Bouwmeester vond het een slecht idee om het ministerie op de hoogte te stellen van de zorgen die er in Veenendaal zijn over deze grote bezuiniging.

Vervolgens is de motie zonder enig debat verworpen. De motie kreeg, behalve van indieners CDA en SP alleen steun van D66. Motieven voor het afwijzen van deze motie bleven ongenoemd. Ondertussen bereidt men in Den Haag de grootste bezuiniging op zorg allertijden voor...

Zie ook:

Memo Wethouder Bouwmeester:
http://www.veenendaal.nl/document.php?m=6&fileid=46671&f=d8d1f62874beba857858ecf7d3489847&attachment=0&a=249

Weblog: Spreek je uit:
/weblog/2012/12/07/spreek-je-uit/

Weblog: Spreek je uit 2:
/weblog/2012/12/23/spreek-je-uit-2/

U bent hier