h

"Oma Toke" de straat op

27 januari 2013

"Oma Toke" de straat op

De SP zamelt handtekeningen in voor het behoud van de thuiszorg. Op de zaterdagse markt vraagt de partij te tekenen tegen de plannen van het kabinet - die de huishoudelijke zorg schrapt. Ook "Oma Toke" is van de partij, en zoekt van achter haar rolator steun in de strijd voor thuiszorg.

toke straat

"Oma Toke" maakte haar debuut als activiste bij de Beeldvormende Commissie op het gemeentehuis, waar ze politici en anderen om steun vroeg. Sindsdien verzamelt ze fanatiek handtekeningen voor de goede zaak.

De SP is tegen de kabinetsplannen om huishoudelijke zorg te schrappen. Voor ouderen en gehandicapten met een kleine beurs of een beperkt netwerk zal het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om de noodzakelijke zorg te kunnen organiseren. De SP vreest dat er mensen buiten de boot zullen vallen.

toke straat

Het schrappen van de huishoudelijke zorg zal er ook toe leiden dat mensen die in die sector werken op straat komen te staan. Zeker in tijden van crisis is een extra toename van de werkloosheid geen welkome ontwikkeling.

"Natuurlijk kan er het nodige bespaard worden op zorg," vindt ook "Oma Toke", "maar haal het waar het gemist kan worden. Uit de overbodige managementlagen, uit de topsalarissen en uit het woud van bureaucratie. Maar ontneem mensen niet de hulp die ze nodig hebben om een normaal leven te leiden."

toke straat

U bent hier