h

Draai ProVeenendaal over koopzondag

13 februari 2013

Draai ProVeenendaal over koopzondag

Het onderzoek naar draagvlak voor een koopzondag zal voorlopig niet plaatsvinden. Bij een wijzigingsvoorstel over de financiering staakten de stemmen. Dit omdat ChristenUnie-raadslid Dirk Koudijs niet aanwezig was... en ProVeenendaal-voorman Janssen een draai maakte.

"Beter ten hele gedraaid, dan ten halve gedwaald (sic)"; zei Janssen. Zijn partij, die aanvankelijk had gevraagd om het onderzoek, ziet er nu van af. Dit, tot verbijstering van zijn voormalig medestanders.

Als toelichting op zijn draai gaf Janssen aan dat het onderzoek geen zin zou hebben. Alle partijen hadden hun standpunt immers al bepaald, en kennis over draagvlak zou daar niets aan veranderen.

Met name bij SP-fractievoorzitter Jan Breur schoot dit in het verkeerde keelgat. Voor de SP is het draagvlak voor de koopzondag onder winkeliers en winkelpersoneel allesbepalend voor de invoering ervan.

Dit alles mondde uit in een pittig debat en een stemming die op 16-16 eindigde.

Wordt vervolgd...

Zie ook:

Koopzondag ~ of niet... (weblog)
/weblog/2013/02/01/koopzondag-of-niet/

Gun winkeliers hun vrije dag! (weblog)
/weblog/2012/10/19/gun-winkeliers-hun-vrije-dag/

U bent hier