h

Kind moet van gemeente in keuken slapen

26 februari 2013

Kind moet van gemeente in keuken slapen

De SP heeft het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording gevraagd over de uitvoering van de WMO. Reden hiervoor is de weigering van noodzakelijke woningaanpassing voor een gehandicapt jongetje. De ouders van het jongetje kregen bij het WMO-loket te horen dat het kind maar in de keuken moet slapen.

Jan

Het driejarige jongetje lijdt aan een defect in de hersenen, dat zich onder andere uit in spasticiteit en niet in staat te zitten of staan. Dagelijks wordt hij de trap op en af gedragen om te worden gewassen en naar bed worden gebracht. Omdat het jongetje steeds ouder wordt, kan deze situatie niet doorgaan. Het is noodzakelijk om was- en slaapvoorzieningen op de benedenverdieping te realiseren, maar de gemeente weigert hieraan mee te werken.

“Deze zaak staat niet op zichzelf. Meer mensen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben,” geeft SP-fractievoorzitter Jan Breur aan. “Natuurlijk kan de gemeente niet overal ja op zeggen, maar het beleid is erop gericht om mensen in staat te stellen een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Hier is geen sprake van. De intenties van de WMO en het Model Veenendaal worden geen recht toegedaan.”

De vragen van de SP zijn integraal na te lezen op:
/weblog/2013/02/26/schriftelijke-vragen-2/

U bent hier