h

Laat 'bijstandsklussers' niet in de plaats komen van professionals*

25 februari 2013

Laat 'bijstandsklussers' niet in de plaats komen van professionals*

Op de dag dat het Verenigd Koninkrijk dergelijke praktijken 'unlawful' verklaarde, maakte de Veenendaalse VVD bekend bijstanders te willen onderbrengen in een 'klussendienst', die taken van de Thuiszorg zouden overnemen. Op Twitter leverde dit een fel debat op tussen de liberalen en de SP'ers Breur en Ike, die het plan radicaal afwijzen.

twitter

Breur/Ike (SP) ~vs~ Lochtenberg/Vording (VVD)

Meteen nadat de VVD hun plan op Twitter wereldkundig maakte, kraakte SP-fractievoorzitter Breur dit. 'Bijstandsklussers' mogen immers niet de plaats innemen van betaalde krachten. Hierop reageerde VVD-raadslid Mirjam Vording met: "als je de mogelijkheid hebt om bezig te blijven en je kunt dat ook dan is dat altijd beter dan thuiszitten."
Breur's reactie: "beter is het om niet ontslagen te worden, en je werk gewoon tegen loon te doen"

VVD-raadslid Dylan Lochtenberg begreep Breur's kritiek niet: "Het gaat hier om iets nuttigs te doen voor de maatschappij. Wie kan daar tegen zijn?"
Breur: "ben ook niet tegen iets nuttigs doen voor de maatschappij. Maar een tegenprestatie voor bijstand mag niet de plaatsinnemen van betaalde arbeid. Taken van professionals moeten niet door bijstanders worden gedaan"

Breur schetste de situatie van iemand die wegbezuinigd wordt in de thuiszorg. Deze persoon zou via de 'klussendienst' zijn/haar oude baan moeten uitvoeren in ruil voor een bijstandsuitkering.

SP-bestuurslid Emile Ike wees op internationale ontwikkelingen rond 'werken voor je bijstand': "Perfecte timing van @VVDVeenendaal. Pleiten v workfare uitgerekend op dag dat UK deze praktijken 'unlawful' verklaart."

U bent hier