h

Wijkvereniging SamSam ontvangt eerste ‘Oog voor Veenendaal’-prijs

26 februari 2013

Wijkvereniging SamSam ontvangt eerste ‘Oog voor Veenendaal’-prijs

Op maandag 25 februari heeft wijkvereniging SamSam de eerste ‘Oog voor Veenendaal’-prijs ontvangen van wijkwethouder Hans Bouwmeester. De vrijwilligers van SamSam krijgen de prijs voor hun bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

De wijkvereniging SamSam beheert en exploiteert het buurthuis SamSam op vrijwillige basis. Hans Bouwmeester: “Het bestuur van de wijkvereniging zorgt ervoor dat het buurthuis open blijft voor activiteiten voor de buurt en wijk. Doordat bewoners in de wijk elkaar kunnen ontmoeten, zijn er meer bewoners die voor elkaar zorgen en elkaar ondersteunen. Dit is een belangrijke bijdrage voor een leefbaar en sociaal Veenendaal.”

In het buurthuis worden activiteiten georganiseerd, in het bijzonder voor ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen. Hiermee zorgen de vrijwilligers ervoor dat iedereen in de wijk kan deelnemen aan de Veenendaalse samenleving. De nominatie werd gesteund door meerdere buurtbewoners. De prijs bestaat uit een Veense Twinkeling ter waarde van € 100,- te besteden bij ondernemers in de binnenstad van Veenendaal.

Nominaties
Het college heeft deze prijs ingesteld naar een idee van de gemeenteraad. Op jaarbasis zal de “Oog voor Veenendaal’-prijs maximaal tien keer worden uitgereikt. Iedereen mag Veenendaalse inwoners of een groep inwoners voor de prijs voordragen. Minimaal 3 inwoners moeten de nominatie ondersteunen. In aanmerking komen zij die op een opvallende wijze bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in een buurt of wijk. Aan het einde van het jaar kiest het college van B&W uit alle genomineerden één winnaar die € 500,- ontvangt.
Men kan een nominatie indienen bij één van de wijkmanagers Nadia Aliyat, Ingrid Blom, Dirk Bok en Annemarij Swart. Op www.veenendaal.nl zijn onder Wonen en Leven/uw wijk en buurt de wijkenpagina’s met contactgegevens te vinden.

U bent hier