h

Schriftelijke vragen SP over Ardagh/Boxal

11 september 2013

Schriftelijke vragen SP over Ardagh/Boxal

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de uitstoot van het bedrijf Ardagh (voorheen: Boxal) dat in de Veense wijk ’t Hoorntje is gesitueerd. De uitstoot die het bedrijf produceert ligt boven de milieunorm, en omwonenden maken zich zorgen om hun gezondheid.

Gedurende de zomervakantie heeft de SP kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek dat RIVM in opdracht van de gemeente deed naar de uitstoot van Ardagh. Uit het onderzoek blijkt dat de uitstoot van VOS – Vluchtige Organische Stoffen – weliswaar boven de milieunorm ligt; er zijn geen gezondheidseffecten te verwachten. Deze uitkomst strookt niet met het beeld dat omwonenden hebben van de situatie.

In de omgeving van de fabriek kampen veel mensen met gezondheidsklachten. De SP heeft een lijst ontvangen met de namen van 33 bewoners van de Davidsstraat bij wie de afgelopen 15 jaar kanker is geconstateerd. Het merendeel van deze bewoners is inmiddels overleden.

De SP wil van het College weten hoe het kan dat de uitstoot niet schadelijk wordt bevonden als deze boven de norm is, en welke functie die norm dan heeft. Ook wil de SP weten hoe het kan dat er zoveel mensen met gezondheidsklachten kampen als de uitstoot niet schadelijk is.

Ardagh heeft van de gemeente twee jaar de tijd gekregen om de uitstoot binnen de norm te brengen. De SP wil weten welke consequentie het heeft als het bedrijf deze deadline niet haalt.

U bent hier