h

Boekwerk aangeboden aan Leijten

24 november 2013

Boekwerk aangeboden aan Leijten

Op het Novemberdebat van 22 november j.l. heeft de clientenraad van Boogh een boekwerk aangeboden aan Tweede-Kamerlid Renske Leijten. Hierin is een verzameling brieven opgenomen over het belang van dagbesteding.

Het boekwerk is het eindresultaat van een actie die de clientenraad van Boogh gedurende de zomer heeft gehouden. Clienten, medewerkers, mantelzorgers en andere betrokkenen hebben in brieven beschreven wat het belang is van dagbesteding.

Aanleiding voor deze actie zijn de plannen van het kabinet om het recht op dagbesteding te laten vervallen. De clientenraad vreest dat de clienten van Boogh hierdoor achter de geraniums zouden komen te zitten, en dat mantelzorgers overbelast raken. De zorg zou dan zoveel vergen, dat zij hun baan zouden moeten opgeven.

Leijten was blij verrast met het boekwerk. Zij zet zich in tegen de kabinetsplannen en strijdt in de Tweede Kamer - onder andere - voor het behoud van recht op dagbesteding. Ze zei toe te willen proberen om te proberen dit boekwerk, samen met de clienten, aan staatssecretaris Van Rijn (die over deze plannen gaat) aan te bieden.

Reactie toevoegen

U bent hier