h

(Participatiegelden) Rapport Berenschot ideologisch gekleurd

24 november 2013

(Participatiegelden) Rapport Berenschot ideologisch gekleurd

De SP kan niet zoveel met het rapport dat Berenschot heeft opgesteld naar aanleiding van de hoge bijstandsafhankelijkheid in Veenendaal; nadat er een forse overschrijding had plaatsgevonden op het participatiebudget. Het rapport heeft te lijden onder een ideologische kleuring.

"Er wordt gesteld dat de bijstand een duur en exclusief arrangement is. Daar spreekt een zweem van luxe uit;" aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Wie dat vindt, nodig ik van harte uit om eens te ruilen met iemand in de bijstand."

Ook beweert het rapport dat de relatief hoge voorraad sociale woningbouw de hoge bijstandsafhankelijkheid veroorzaakt. Breur: "Dat is een vals verband. Wonen in een sociale huurwoning leidt niet tot het afhankelijk worden van bijstand. En ik kan het weten: ik heb vier jaar in een sociale huurwoning gewoond en nooit een cent bijstand hoeven te ontvangen!"

De aanbeveling dat de gemeentelijke organisatie moet transformeren van een organisatie die 'de wet uitvoert' naar een 'activerende organisatie' is volgens de SP maar beperkt bruikbaar.
"Natuurlijk is het goed dat je mensen helpt om weer aan het werk te gaan. Werk is altijd beter dan een uitkering. Maar op het moment dat iemand volgens de wet recht heeft op  een uitkering, kan en mag deze niet geweigerd worden."

Wat Breur betreft is het probleem niet zozeer dat er 'teveel mensen zijn geholpen', maar veeleer dat hier onvoldoende op is geanticipeerd en te laat over gecommuniceerd.

Reactie toevoegen

U bent hier