h

Decentralisatie: College volgzaam naar kabinet

28 januari 2014

Decentralisatie: College volgzaam naar kabinet

De belofte van een 'motie van goedkeuring' kon het college van Burgemeester en Wethouders niet over de streep trekken, om het onderhandelings-resultaat tussen de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Rijk af te wijzen.

Het onderhandelingsresultaat ging over de decentralisatie van de zorg. Gemeenten krijgen hiervoor de verantwoordelijkheid, maar (onvoldoende) de middelen. Daarom lieten de gemeenten in november weten dat het kabinet z'n huiswerk over moet doen.

Er is op nieuw onderhandeld tussen Rijk en gemeenten, maar grote verbeteringen ten opzichte van het originele plan heeft het niet opgeleverd. Sterker zelfs: in het nieuwe plan is het zo, dat de gemeente verantwoordelijk is voor het uitkleden, en de zorgverzekeraar voor het wassen van mensen.

Wat de SP betreft is die constructie onhoudbaar. Fractievoorzitter Jan Breur vroeg dan ook, in de commissievergadering van 14 januari j.l. om tegen het onderhandelingsresultaat te stemmen. Wethouder Van Soest was dat echter niet van plan: die vond dat het onderhandelingsresultaat juist "grote kansen" bood, en dat je niet wist wat je terug zou krijgen als je het resultaat zou afwijzen.
De overige partijen zwegen overigens als het graf...

De volgzame houding van Van Soest heeft het onderhandelingsresultaat er echter niet doorheen geholpen: ruim tweederde van de gemeenten wees het 'akkoord' af.

Wie van de gemeente verlangt dat deze "nee" zegt tegen het kabinet, wanneer dat nodig is, kan op 19 maart het beste SP stemmen. Dat is de enige partij die ook vanuit Veenendaal consequent weerwoord geeft tegen slechte Haagse plannen...

Reactie toevoegen

U bent hier