h

Punt van orde over "pet" Van Soest

15 januari 2014

Punt van orde over "pet" Van Soest

Wethouder Henk van Soest heeft in een tweet over een door hem als wethouder te verdedigen onderwerp verwezen naar zijn politieke partij; de ChristenUnie. Dit was aanleiding voor de SP om in de commissievergadering een punt van orde te maken, om te vragen welke pet Van Soest op had tijdens het te voeren debat.

De gewraakte tweet leidde als volgt:

Raadscommissie bijeen. Straks behandeling beleidskader werk en inkomen. Belangrijk voor mensen in de uitkering wwb @CUVeenendaal

De toevoeging "@CUVeenendaal" bevreemdde de SP, en fractievoorzitter Jan Breur maakte een punt van orde: "Spreken we vanavond met de wethouder, of met de lijsttrekker van de ChristenUnie?"

Van Soest gaf aan dat hij de tweet enkel verzonden had om mensen te laten weten dat het punt geagendeerd stond. Over de reden waarom hij naar zijn partij verwees, zweeg hij.

VVD-raadslid Dylan Lochtenberg, die in het verleden haantje de voorste was om een punt van orde te maken bij onjuist twittergebruik, haastte zich ditmaal om zich van Breur te distantiëren. Hij noemde het punt "kinderachtig".

Reactie toevoegen

U bent hier