h

Schriftelijke vragen SP over jaaropgaven bijstanders

30 januari 2014

Schriftelijke vragen SP over jaaropgaven bijstanders

Een gedeeltelijk bijstandsgerechtigde dame heeft van de gemeente haar jaaropgaaf over 2012 nog niet ontvangen. Ze kreeg te horen dat de "kennis niet in huis is" om deze te maken. De SP heeft hierover schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur gesteld.

De partij wil weten of dit verhaal klopt, hoeveel bijstandsgerechtigden hun jaaropgaaf nog niet hebben gehad, en wanneer zij deze alsnog kunnen verwachten. SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Met name de opmerking dat de kennis niet in huis zou zijn voor het opstellen van een jaaropgaaf baart zorgen. Dit hoort bij de gewone taken van de gemeente. En als de kennis niet in huis is voor deze persoon, kan het haast niet anders of het moet voor meerdere personen gelden."

Door het ontbreken van de jaaropgaaf, lopen bijstandsgerechtigden andere regelingen mis. En dat komt hard aan als je het al niet te breed hebt. De SP vindt het de morele verantwoordelijkheid van de gemeente, als mensen door gemeentelijk falen inkomen mislopen. De partij wil van het gemeentebestuur weten of er naast de morele aansprakelijkheid ook een financiele en juridische aansprakelijkheid is - en wat er zou kunnen gebeuren als gedupeerde bijstandsgerechtigden het in gebreke blijven van de gemeente gerechtelijk aanhanging maken.

Boven alles wil de SP dat de problemen snel worden opgelost. Breur: "De overheid vraagt steeds meer van mensen in de bijstand; geeft hen steeds meer verplichtingen. Het minste wat de overheid daarvoor terug kan doen is hun eigen verplichtingen jegens deze mensen nakomen. Dat is wat er moet gebeuren."

De schriftelijke vragen zijn integraal na te lezen op het weblog van SP Veenendaal.

Reactie toevoegen

U bent hier