h

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

29 januari 2014

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van de SP-fractie

Geacht College,

Onlangs bereikte het volgende relaas onze fractie: een dame die gedeeltelijk bijstandsgerechtigd is, heeft haar jaaropgaaf van 2012 van de gemeente (nog) niet ontvangen. Door het ontbreken van deze jaaropgaaf, mist deze dame enkele – voor haar zeer belangrijke – kortingen en toeslagen bij de belastingdienst, zoals de eenouder-kinderkorting.

Van de gemeente krijgt deze dame te horen dat “eraan gewerkt wordt”, maar dat “de kennis niet in huis is” om de jaaropgaaf te maken. Wat de SP betreft een even vreemde als alarmerende reactie. Het maken van jaaropgaven voor (gedeeltelijk) bijstandsgerechtigden hoort immers bij de reguliere uitvoeringstaken van de gemeente. En wanneer er voor één geval “de kennis niet in huis is”, zal dit ongetwijfeld bij meerdere gevallen aan de orde zijn.

Wij zien ons genoopt de volgende vragen aan u voor te leggen:

 

  1. Hoeveel bijstandsgerechtigden en gedeeltelijk bijstandsgerechtigden hebben hun jaaropgaaf 2012 nog niet ontvangen? En zijn er ook (gedeeltelijk) bijstandsgerechtigden die hun jaaropgaaf uit eerdere jaren nog niet hebben ontvangen?
  2. Klopt de lezing dat de kennis niet in huis is om (gedeeltelijk) bijstandsgerechtigden te voorzien van een jaaropgaaf? Zo nee, waarom is dit dan medegedeeld aan de cliënt in kwestie?
  3. Is de gemeente juridisch en financieel aansprakelijk voor misgelopen kortingen en inkomsten als gevolg van het niet (tijdig) verstrekken van een jaaropgaaf? Wat de SP betreft is er in ieder geval een morele verantwoordelijkheid.
  4. Welke juridische en financiele gevolgen heeft het voor de gemeente, in een worst-case scenario, wanneer de (gedeeltelijk) bijstandsgerechtigden hun zaak via de gerechtelijke weg aanhangig maken? Wat doet het College om dit te voorkomen?
  5. Wanneer mogen degenen die nog geen jaaropgaaf 2012 hebben ontvangen, deze te gemoed zien?

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw spoedige beantwoording.

 

Hoogachtend,

 

J.P. Breur
Fractievoorzitter

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier