h

Onderzoek SP naar krantenbezorgers

12 april 2014

Onderzoek SP naar krantenbezorgers

SP-afdeling Veenendaal is een onderzoek gestart naar de loonsituatie van dagbladbezorgers. De partij wil daarmee in kaart brengen hoe er met bezorgers wordt omgegaan. Wie kranten bezorgt, kan een enquete invullen op veenendaal.sp.nl.

DIRECT NAAR DE ENQUETE

Afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra, die zelf zestien jaar ochtendkrantenbezorger is geweest, vindt het hoog tijd dat er aandacht komt voor de wijze waarop er met bezorgers wordt omgegaan.

"Bezorgers wordt vaak nog niet eens betaald wat hen beloofd is," aldus Hiemstra, "laat staan dat het minimumloon in zicht komt. In mijn tijd als bezorger ontving ik op een gegeven moment 5 euro per uur, inclusief fietsvergoeding - en daar moest ik dan nog belasting over betalen."

De SP wil dat er meer respect komt voor de bezorgers - vooral ook door hun werkgever.
"Nog los van het feit dat je sowieso respectvol met je werknemers moet omgaan, is de tijd dat krantenbezorger vooral een bijbaantje voor scholieren was voorbij. Gezien het tijdstip van de werkzaamheden mogen de meeste scholieren dat niet eens. Voor veel bezorgers maken de verdiensten een substantieel deel uit van het levensonderhoud."

De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met de SP-fracties in de Eerste- en Tweede Kamer.

Of het recht op fatsoenlijk loon op korte termijn wettekijk wordt gewaarborgd is nog maar de vraag. Een meerderheid van VVD, D66, CDA en PVV heeft zich op 2 april j.l. in de Eerste Kamer uitgesproken tegen minimumloon voor bezorgers.

DIRECT NAAR DE ENQUETE

Reactie toevoegen

U bent hier