h

Schriftelijke vragen over vermindering Huishoudelijke Ondersteuning

30 september 2014

Schriftelijke vragen over vermindering Huishoudelijke Ondersteuning

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders, over de herindicaties die hebben plaatsgevonden op het gebied van de Huishoudelijke Ondersteuning in Veenendaal. Aanleiding hiervan is een rapport, dat aan het begin van het zomerreces is uitgebracht en overhandigd aan wethouder Overduin.

Het rapport was het resultaat van een onderzoek dat de SP hield onder mensen met een zorgbehoefte, van wie de Huishoudelijke Ondersteuning is gekort. Uit het rapport bleek dat er bij de herindicaties geen maatwerk is geleverd, en geen sprake is van ondersteuning waar nodig. Dit druist in tegen het beleid van de gemeente.

Nu het zomerreces voorbij is, wil de SP graag weten hoe het college tegen de herindicaties aankijkt, en of het college bereid is om maatregelen te nemen tegen deze ongewenste herindicaties.


Lees hier het rapport 'Vermindering Huishoudelijke Ondersteuning'.

 

Reactie toevoegen

U bent hier