h

Eigen onderzoek IW4 bevestigt beeld SP

5 oktober 2014

Eigen onderzoek IW4 bevestigt beeld SP

Hoewel er substantiële verschillen bestaan tussen het eigen medewerkerstevredenheidsonderzoek van IW4 en 'De Grote IW4-Enquête' van de SP, wordt op een aantal punten het beeld van de laatstgenoemde bevestigd. In beide onderzoeken komt een groep medewerkers naar voren die ontevreden is over het bedrijf.

IW4 scoort in haar eigen onderzoek over de gehele linie goed, maar op een aantal punten geeft een significant achtbare groep het bedrijf een onvoldoende. Zo vindt 48% dat de OR vaak niet tot geen voldoende informatie geeft. 44% weet de OR contactpersoon vaak of helemaal niet te vinden. 36% is vaak niet of helemaal niet tevreden over de toiletten.

Van de mensen die vanuit IW4 gedetacheerd zijn, geeft 37% aan vaak niet of geen goede begeleiding van IW4 in hun werk te ervaren. Eenzelfde aantal zegt dit over het overleg met de IW4-begeleider.

Omdat aan het onderzoek van de SP minder mensen hebben deelgenomen dan aan dat van IW4 zelf, is er op basis van dat onderzoek niets te zeggen over het geheel van IW4. Wel is te stellen dat er binnen het bedrijf een groep medewerkers is die kampt met onvrede.

"Juist de groep mensen die ongelukkig is op IW4 heeft onze enquête bereikt," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Het signaal dat zij hebben afgegeven, nemen wij uiterst serieus - zonder afbreuk te willen doen aan de werknemers die het wel naar hun zin hebben. Op een aantal plekken in het eigen onderzoek van IW4 zie je deze onvrede ook weer de kop opsteken."

Breur erkent ook dat een heleboel wel goed lijkt te gaan bij IW4. Breur: "Noch uit ons onderzoek, noch uit dat van IW4 is vast te stellen dat het daar een grote puinhoop is. De deelnemers aan het eigen onderzoek van IW4 geeft in meerderheid aan erg positief te zijn. Wat dat betreft zijn felicitaties aan IW4 op hun plaats."

Reactie toevoegen

U bent hier