h

Carbidschietverbod stelt fractie voor schier onmogelijk dillemma

28 november 2014

Carbidschietverbod stelt fractie voor schier onmogelijk dillemma

Burgemeester Kolff wil carbidschieten in Veenendaal verbieden, en diende een daartoe een wijziging in op de Algemene Plaatselijke Verordening (de lokale 'wet' van Veenendaal). De gemeenteraad moest hierover beslissen. En dat bracht de SP-fractie tot het laatste moment in dubio.

"U kent de SP als een partij met een sterk moreel en ideologisch kompas. Een kompas, dat het ons mogelijk maakt om op tal van onderwerpen - alle nuances overziend - een duidelijk standpunt kunnen innemen. Alleen in dit geval weten wij het echt niet. Het voorstel doet evenveel of weinig goed als kwaad." Aldus fractievoorzitter Jan Breur.

Door dit dillemma werd het debat in de gemeenteraad niet slechts een 'showcase van retorieken', maar hadden voor- en tegenstanders echt de mogelijkheid om ten minste één raadsfractie te overtuigen. Zou dat niet lukken, dan zou de SP haar beide stemmen eerlijk verdelen over beide kampen. Dit zou immers recht doen aan de balans van voors en tegens, die pal in het midden was blijven steken.

Het ging tussen behoud van traditie, en het bestrijden van onveiligheid en overlast. Tussen de wens van de politie voor een extra middel in hun handhavingstaak, en de wens van de volksvertegenwoordiging voor minder regels.

Het was uiteindelijk Lokaal Veenendaal die met het doorslaggevende argument kwam. Het carbidschieten in de gegeven definitie is een hele specifieke vorm van het in de lucht schieten van een heel specifiek projectiel middels een hele specifieke chemische reactie. Knallen met butaan of propaan zou gewoon mogelijk blijven, dus per saldo zou het carbidschietverbod niets oplossen.

De ChristenUnie (en anderen) konden zich wel prima vinden in het verbod - voor zolang dat geldt binnen de bebouwde kom. Op het schaarse buitengebied dat Veenendaal heeft, zou best nog carbid kunnen worden geschoten wat hen betrof. Zij dienden een wijziging in op het voorstel van de burgemeester - die daarmee prima kon leven als daar wel een meldingsplicht aan werd gekoppeld. Die werd meegenomen.

D66 diende ook een wijzigingsvoorstel in. Namelijk dat carbidschieten alleen bij de surfvijver zou worden toegestaan, in de vorm van een evenement. Over dit voorstel nam de SP een stuk makkelijker een standpunt in: "Er is al een evenement waarop je mag carbidschieten. Dat noemen we Oud & Nieuw." Hier stemde de SP dus tegen.

Uiteindelijk stemde de SP voor het wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie en anderen; om het uiteindelijke voorstel dusdanig te verbeteren dat er een balans was tussen veiligheid en traditie. Maar, gegeven de argumenten van Lokaal Veenendaal was het uiteindelijke voorstel toch niet goed genoeg; hier stemde de SP dus tegen.

Het verdelen van beide stemmen (wat enkel mogelijk was door het feit dat de fractie uit een even aantal personen bestaat) bleek op het laatste moment niet nodig.

Reactie toevoegen

U bent hier