h

Er is genoeg voor iedereen - ook in Veenendaal

14 december 2014

Er is genoeg voor iedereen - ook in Veenendaal

Foto: Jan Breur

De actie 'Er is genoeg voor iedereen' gaat vrolijk verder. Op zaterdag 13 december stond er weer een team SP'ers bij de Bernard van Kreelpoort. Met kerstmutsen, de krant SOLIDAIR, en het stellingenbord...

Het stellingenbord bevatte een zestal stellingen over welvaartsspreiding; waarbij het publiek mocht aangeven of deze, naar hun overtuiging, waar of niet waar waren.

Verrassend veel mensen bleken goed op de hoogte, en gaven de juiste antwoorden. Vaak met een aanvulling erbij, ook nog. Bijvoorbeeld, dat er 200 Veenendaalse gezinnen gebruik maken van de Voedselbank, komt doordat dit de maximumcapaciteit is - anders waren het wel meer geweest. Veel mensen wisten dit.

Met name de laatste twee stellingen bleken voer voor discussie. De stelling 'Armoede maakt dom' was natuurlijk gechargeerd en leverde goede gesprekken op; maar men was het er gauw over eens dat je met minder geld ook minder mogelijkheden tot zelfontplooiïng hebt.

Ook de laatste stelling, 'Er is genoeg voor iedereen', was goed voor veel gedachtewisseling. Nee, niet iedereen heeft genoeg. Maar het totaal van de middelen zou genoeg moeten zijn om iedereen in hun behoeften te voorzien - dat werd unaniem beaamd.

De SOLIDAIR vond ook hier weer gretig aftrek.

Komende week wordt er in de gemeenteraad over het minimabeleid gesproken. De inzet van de SP is, dat er best een tandje bij mag om zoveel mogelijk mensen te kunnen ondersteunen in hun levensonderhoud.

Uiteindelijk is er genoeg voor iedereen.
Ook in Veenendaal.


Foto: Baukje Hiemstra
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Baukje Hiemstra
Foto: Jan Breur


TIP:

Lees ook het blog 'Er is genoeg voor iedereen (III)' van Baukje Hiemstra.

Foto: Jan Breur


Er is genoeg voor iedereen:

Eerder verschenen in het kader van deze actie:

NIEUWSBERICHTEN:

BLOGS:

Foto: Jan Breur


Reactie toevoegen

U bent hier