h

Luttel respijt Veenendaalhal

19 december 2014

Luttel respijt Veenendaalhal

Foto: Baukje Hiemstra

De Veenendaalhal blijft nog even overeind. De gemeenteraad heeft de gebruikers tot februari 2016 de mogelijkheid geboden om gebruik te blijven maken van de hal. Daarna dreigt het doek definitief te vallen...

SP-raadslid Jaap Pottjewijd herinnerde de gemeenteraad nog aan een belangrijk feit. De geest van het in 2011 aangenomen voorstel, was dat de hal zou blijven staan zolang er niks ontwikkeld zou worden. Het was enkel omwille van de accountant dat er een einddatum in het toenmalige voorstel was opgenomen, waardoor de discussie nu opnieuw gevoerd moest worden.

De ChristenUnie kwam met een voorstel om de gebruikers nu wel in de hal te laten tot er concrete plannen waren. Die zouden inhouden: een grondaankoop en een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als die er waren, zouden de gebruikers hun biezen pakken.
Dit voorstel (onder andere gesteund door de SP) had echter geen meerderheid achter zich, en sneuvelde.

Het CDA diende een voorstel in om de hal slechts tot februari 2016 open te houden - het voorstel dat het gehaald had. Degenen die het gesneuvelde ChristenUnie-voorstel hadden gesteund, steunden het CDA-voorstel als 'next best'; om zodoende toch nog iets voor de gebruikers te kunnen betekenen.

Opvallend was de rol van D66. Deze partij was altijd vurig pleitbezorger voor het behoud van de hal. En ook nu verdedigde fractievoorzitter Coby van den Heuvel de Veenendaalhal, met argumenten om het ChristenUnie-voorstel te steunen. Toch preikte haar handtekening onder het zwakkere CDA-voorstel.
In de wandelgangen werd er hevig gespeculeerd op coalitiedwang. ChristenUnie-voorman Strooboscher kon in het debat zijn teleurstelling niet verbergen, en opperde dat er van de 'nieuwe bestuursstijl' niets meer te merken was.

Wat er gebeurt als er in 2016 nog geen ontwikkelingen zijn, is ongewis. De kans is groot dat de betaalbare evenementenhal dan simpelweg wordt vervangen door langdurig braakliggend terrein...

Foto: Baukje Hiemstra

MEER OVER DE VEENENDAALHAL

Reactie toevoegen

U bent hier