h

Minimabeleid blijft TE voorzichtig...

22 december 2014

Minimabeleid blijft TE voorzichtig...

Foto: Baukje Hiemstra

Het minimabeleid in Veenendaal blijft erg voorzichtig. Van de diverse voorstellen die er zijn gedaan voor een ambitieuzer minimabeleid, was er alleen een meerderheid voor de tegemoetkoming in de schoonmaakkosten.

Zoals Oliver Twist in de gelijknamige roman van Charles Dickens de euvele moed had om in het weeshuis om meer eten te vragen ~ zo vroeg SP-fractievoorzitter Jan Breur om 'een tandje erbij' in het minimabeleid. Samen met andere partijen, in wisselende samenstellingen, diende hij een vijftal voorstellen in voor een ruimhartiger minimabeleid.

De SP gaat al geruimte tijd veel gesprekken aan met diverse Veenendalers over werk, inkomen, vermogen en welvaartsspreiding. Dit; in het kader van de campagne 'Er is genoeg voor iedereen'.
Uit die gesprekken blijkt, dat men er overtuigd is dat iedereen voldoende zou moeten kunnen hebben. Het is alleen een kwestie van eerlijk delen.

De gemeenteraad is echter nog niet zo ver. Een tegemoetkoming in de kosten voor schoonmaakhulp (voorheen Huishoudelijke Ondersteuning 1) kon er nog vanaf. Voor het verhogen van de norm voor categoriale bijstand, het belonen van een snelle uitstroom, het opzetten van echt armoedebeleid en het hanteren van een toenaderende communicatie gold dit echter niet.


Er is genoeg voor iedereen

Foto: Baukje Hiemstra
Foto: Baukje Hiemstra
Foto: Jan Breur
Foto: Baukje Hiemstra
Foto: Baukje Hiemstra
Foto: Baukje Hiemstra
Foto: Baukje Hiemstra
Foto: Baukje Hiemstra
Foto: Jan Breur

Reactie toevoegen

U bent hier