h

Succes SP: meer invloed voor huurders op woningcorporatie

21 december 2014

Succes SP: meer invloed voor huurders op woningcorporatie

Bij de nieuwe Woningwet - waarover deze week in de Tweede Kamer is gestemd - zijn een flink aantal voorstellen van SP-Kamerlid Sadet Karabulut aangenomen. Zo worden de positie van zowel de huurder als de gemeente versterkt en komt er één onafhankelijke toezichthouder. Hieronder de punten die de SP heeft binnengehaald:

Huurders krijgen:

  • instemmingsrecht bij fusies en het aangaan van verbindingen;
  • de mogelijkheid van een huurdersraadpleging van individuele huurders; dus niet alleen via een huurdersorganisatie of bewonerscommissie;
  • een gelijkwaardige informatiepositie ten opzichte van het corporatiebestuur;
  • een volwaardige rol bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties;
  • invloed op de Raad van Toezicht: de plaats van huurderscommissarissen in de Raad van Toezicht wordt sterker verankerd, zij moeten voor ten minste een derde bestaan uit een vertegenwoordiging van huurders;
  • een sterkere organisatie: huurdersorganisaties worden geprofessionaliseerd en krijgen meer scholingsmogelijkheden.
Niet alleen de landelijke SP zet zich in voor de huurders.
Ook SP-afdeling Veenendaal zal in 2015 van zich laten horen met de campagne huur te duur.
 
De huurprijzen zijn de afgelopen twee jaar met bijna 10% gestegen. De huurschuld in veenendaal is in diezelfde periode bijna verdubbeld. Steeds meer mensen kunnen de huur niet meer betalen.
 
Is de huur voor u ook te duur, ga dan naar www.sp.nl. Met uw verhalen kunnen we samen de de strijd aangaan voor betaalbaar wonen.
Foto: SP / www.sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier