h

Terugblik: Verkiezingsjaar 2014

30 december 2014

Terugblik: Verkiezingsjaar 2014

2014 was een bijzonder jaar voor SP-afdeling Veenendaal. Voor het eerst sinds 2006 zaten er na de verkiezingen MEER SP'ers in de Veense gemeenteraad dan ervoor. Maar, we hebben ook afscheid moeten nemen van een raadslid. We blikken terug...

de INSCHRIJVING

Afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra en lijsttrekker Jan Breur meldden zich op het gemeentehuis met de lijst en bijbehorende paperassen. Nadat deze in orde waren bevonden was verkiezingsdeelname onherroepelijk. Er zouden 10 partijen in Veenendaal strijden om de zetels...

De Debatten

Een veelgehoord verwijt aan politici, is dat je ze buiten verkiezingstijd nooit ziet. Maar, andersom geldt ook - zeker voor lokale politici - is dat ze buiten verkiezingstijd zelden worden uitgenodigd. Maar eens in de vier jaar regent het uitnodigingen voor debatten.
Van boven naar beneden: Politieke Avond Bewonersvereniging Holle Kamp, Verkiezingsdebat Bedrijvenkring Veenendaal, de Politieke Grabbelton, de Politieke PubQuiz, het Sportdebat en ten slotte het Grote Verkiezingsdebat op het Gemeentehuis.

DE CAMPAGNE

Natuurlijk lopen politici wel een tandje harder in verkiezingstijd. Team SP is hierop geen uitzondering; de club dook op in winkelcentra, bij de Cultuurfabriek, in buurten.
Business as usual in zekere zin, maar vele malen intensiever. Als er geen debat of andere verkiezingsactiviteit was, waren de SP'ers wel aan het folderen voor een beter Veenendaal.

de manifestatie

Dat Team SP al intensiever actief was dan normaal, vormde geen beletsel om tussen alle debatten en campagne-activiteiten ook nog een manifestatie te organiseren voor Jongeren en Cultuur. Met sprekers en optredens van verschillende artiesten. Ook Tweede-Kamerlid Jasper van Dijk was aanwezig.
De toekomst van Escape was een belangrijk onderwerp in de verkiezingstijd...

DE UITSLAG

De gemeenteraadsverkiezingen leverden voor de SP verdubbeling op. Naast lijsttrekker Jan Breur, die acht jaar lang het enige Veense SP-raadslid was, mocht ook de nummer 2, Fatima BichBich haar zetel aanvaarden. Bichbich had Breur acht jaar lang als schaduwraadslid bijgestaan, en eindelijk kwam haar moment in the Spotlights.
Zoals gebruikelijk toonde de SP haar dankbaarheid voor de uitgebrachte stemmen - onder andere - via de verkiezingsborden.

Het nieuwe Team

Foto: Jan Breur
Breur en Bichbich kregen na de verkiezingen een team van enthousiaste SP'ers. Niet alleen deden nieuwkomers Hennie, Walter en Arno hun opwachting, ook oud-gediende Jaap Pottjewijd diende zich aan bij de fractie.

De Formatie

Naast de SP hadden ook ChristenUnie, SGP, D66 en ProVeenendaal gewonnen. Het advies van de SP aan formateur Kars Veling was dan ook om een coalitie uit deze vier grootste winnaars te smeden. Veling probeerde het echter liever met verliezer VVD dan met ProVeenendaal.
De formatie liep echter spaak. De ChristenUnie had te weinig vertrouwen van D66 en de VVD. D66-leider Kundic pleegde telefoontjes naar CDA en ProVeenendaal; ChristenUnie deed een poging om met SGP, SP en PvdA een coalitie te smeden. De SGP koos echter voor een coalitie met D66, VVD, CDA en ProVeenendaal.
Voor de SP was de ontstane situatie reden om een raadsdebat aan te vragen. Dat de partij gevraagd was, werd wel als een eer beschouwd. Maar wat Breur betreft wel net iets te vroeg. In een radio-interview gaf hij aan op 2018 te mikken... wanneer de SP vier zetels heeft...

De Verrassing

Foto: Jan Breur
Foto: Dylan Lochtenberg voor Fractie SP Veenendaal
Een andere eer viel de SP wel ten deel. Hoewel hij zich helemaal niet had gekandideerd, werd Breur gekozen tot lid van de agendacommissie - die onder andere voorzitters levert aan de raadscommissie. Hij aanvaardde de positie tot er een opvolger was gevonden. Die was er in de persoon van PvdA-raadslid Puck van Aart, die per 1 januari het stokje van hem overneemt.

Europa

Nauwelijks was het stof van de gemeenteraads-verkiezingen opgewaaid, of Team SP mocht alweer uitrukken. Het Europese Parlement moest gekozen worden, en het was aan Team SP om de Veenendalers ervan te overtuigen dat een stem op de SP de juiste was.
Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen bleek ook op Europees niveau de grootste op links. De Europafractie wordt bemenst door Dennis de Jong en Anne-Marie Mineur - de oud-fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie van de Utrechtse SP.

Afscheid en opvolging

Na zoveel goed nieuws, moest er vroeg of laat wel een tegenslag worden geïncasseerd. Vanwege familie-omstandigheden zag Bichbich zich genoodzaakt haar zetel op te geven. Na acht jaar hard werk op de achtergrond, bleek haar tijd in the Spotlight maar van korte duur.
Haar zetel werd opgevuld door comeback-kid Pottjewijd, die een zeer waardige opvolger bleek...

De Provincie

Nauwelijks was de mutatie in de raadsfractie van kracht, of de volgende ontwikkeling diende zich aan. Jan Breur is kandidaat voor de Provinciale-Statenverkiezingen. Hij staat achtste op de lijst, die wordt aangevoerd door Ad Meijer - die Anne-Marie Mineur opvolgde als Statenfractievoorzitter, toen deze naar 'Europa' vertrok.
De regioconferentie van de SP stelde op 1 november de lijst vast, met Breur op plaats 8.
Mocht Breur de Staten in worden gekozen, dan zal hij dit combineren met zijn Gemeenteraadswerk. Maar eerst zullen er nog wel verkiezingen gewonnen moeten worden...

Wordt vervolgd...


Reactie toevoegen

U bent hier