h

Tijd voor nieuw coffeeshop-beleid

16 december 2014

Tijd voor nieuw coffeeshop-beleid

Foto: Jan Breur

De uitsterf-constructie rond coffeeshops is niet wenselijk. Om straathandel te voorkomen, hebben shops nut. Het gedoogbeleid is weliswaar halfslachtig, maar we hebben het er maar mee te doen.

Dit was de strekking van het betoog van SP-raadslid Jaap Pottjewijd, tijdens een consultatie in de raadscommissie van vorige week. Burgemeester Kolff wil het coffeeshopbeleid herzien, en mag zich gesteund weten door de SP.

Het huidige beleid luidt, dat wanneer een coffeeshop definitief sluit, er geen nieuwe voor in de plaats mag komen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de handel in hasj en wiet zich naar de straat verplaatst ~ wat daarop weer kan leiden tot toenemende overlast en criminaliteit.

"Je moet canabisgebruik of helemaal toestaan, of helemaal niet; waarbij de eerste optie onze voorkeur heeft," aldus Pottjewijd. "Het gedoogbeleid, dat de verkoop wel, maar de inkoop niet toestaat, is onwenselijk. Daar gaan wij echter niet over, maar de landelijke overheid."

De SP is van mening, dat als een ondernemer een coffeeshop wil openen, dit zou moeten kunnen als de locatie er geschikt voor is en hij/zij zich voegt naar de gedoogcriteria.

D66 wil overigens nog een stukje verder. Niet alleen de handel in canabis, maar ook de teelt ervan zou moeten worden gereguleerd. De SP weet nog niet in hoeverre en in welke vorm zij dit willen ondersteunen. Vooralsnog is dat echter ook een hypothetisch vraagstuk, omdat de teelt in canabis nog altijd verboden is.

Om die reden wil Burgemeester Kolff ook nog geen stappen ondernemen om de canabisteelt te reguleren. Wel zegde hij toe de ontwikkelingen qua wetgeving hieromtrent in de gaten te houden.

Reactie toevoegen

U bent hier