h

SP kiest chique route in Bezemer-affaire

20 februari 2015

SP kiest chique route in Bezemer-affaire

Foto: Elton Wollenberg

De SP heeft besloten de strijdbijl niet te hanteren bij de afhandeling van het rapport Bezemer. Hoewel IW4 zal kunnen blijven rekenen op de betrokkenheid van de SP, acht de partij een conflict op dit moment in niemands belang.

Bij de behandeling van het rapport in de raadscommissie van vorige week, kraakte fractievoorzitter Jan Breur een aantal kritische noten. De SP vindt dat het rapport niet diep genoeg ingaat op de problemen die een groep werknemers ervaart. Ook zijn er een paar kritische kanttekeningen te plaatsen bij de reacties van het Algemeen Bestuur en de Raad van Toezicht.

Ook miste de SP een verklaring voor het incident dat tijdens het onderzoek van de commissie Bezemer plaatsvond. Tegen de afspraak in, liep een groep medewerkers na afloop van hun gesprek de Algemeen Directeur tegen het lijf. Dit bezorgde hen een dusdanige knauw in het vertrouwen, dat zij (formeel) de anonimiteit van waaruit zij hun brief schreven, niet wensen op te geven.
Het incident wordt verzwegen in het rapport en de bijbehorende communicatie.

Toen Breur echter zijn bijdrage hierover in de commissie te berde wilde brengen, trachtten andere partijen hem het zwijgen op te leggen. Hierdoor liepen de emoties hoog op.
De SP heeft echter besloten om deze affaire niet verder te escaleren. Breur: "Het moet niet over mij gaan, maar over het bedrijf IW4, en haar bijzondere werknemers."


Stemverklaring Jan Breur
 
Een raadslid moet zijn volksvertegenwoordigende en controlerende taak naar behoren kunnen uitvoeren. Daar hoort bij: je mening geven, vragen stellen, en antwoord krijgen op die vragen. Ook als je daarmee een ander geluid laat horen dan de rest.
 
In de bejegening die mij vorige week in de commissie ten deel viel, ziet mijn fractie volop aanleiding om er een aangelegen punt van te maken. We kiezen er echter voor om dit nu niet te doen.
 
Bij een conflict is niemand gebaat. Wij vrezen we dat bij een conflict de essentie van onze bevlogenheid op dit onderwerp in de beeldvorming ondergesneeuwd zou raken: de verbondenheid die wij voelen met IW4 en haar werknemers.
 
Om die reden zullen wij instemmen met de voorgestelde afhandeling van de ingekomen stukken, inclusief stuk B8. Echter, de ontwikkelingen rond IW4 zullen wij met grote betrokkenheid blijven volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier