h

"Hou jeugd-GGZ toegankelijk!"

24 maart 2015

"Hou jeugd-GGZ toegankelijk!"

Foto: Baukje Hiemstra

"Het is onwenselijk dat kinderen vanwege financiële redenen noodzakelijke psychiatrische hulp moeten ontberen." Om die reden is er in de gemeenteraad een motie ingediend, om de inning van de ouderbijdrage voor de jeugd-GGZ op te schorten.

ChristenUnie-raadslid Johan Blad diende de motie in, mede namens onder andere de SP. In die motie riep hij op om het nationale onderzoek naar ongewenste neveneffecten van de ouderbijdrage af te wachten, alvorens tot innen over te gaan.

Hoewel de wet die ruimte biedt, achtte Wethouder Kundic zich niet bevoegd om vooralsnog geen ouderbijdrage voor de Jeugd-GGZ te eisen. Zij overtoog een meerderheid in de gemeenteraad; waardoor de motie werd verworpen.

Johan Blad, hier aan de microfoon op het 10e Novemberdebat van SP-afdeling Veenendaal; "Solidariteit".

Reactie toevoegen

U bent hier