h

1 Mei-bijeenkomst: INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

2 mei 2015

1 Mei-bijeenkomst: INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Foto: Jan Breur

Op 1 mei wordt traditioneel de 'Dag van de Arbeid' gevierd; een dag waarop linkse arbeiders- en politieke bewegingen hun strijd voor erkenning en rechtvaardigheid vieren. SP-afdeling Veenendaal organiseerde daarom een thema-avond over 'Internationale Solidariteit'.

De avond vond plaats in 'de Egelantier' in Veenendaal-West. Er werd gesproken door Wim Bakker, Eric Smaling en Anne-Marie Mineur over FairTrade, ontwikkelingssamenwerking en vrijhandelsverdragen.


 

Wim Bakker

Wereldwinkel, Veenendaal4Fair

Foto: Jan Breur
In april is de campagne 'Veenendaal4Fair' van start gegaan, om van Veenendaal een FairTrade-gemeente te maken. Campagneleider Wim Bakker legde uit wat dit zoal behelst; en dat het niet stopt bij het inkoopbeleid van de gemeente. Ook bedrijven, scholen, kerken en andere instellingen uit het maatschappelijk middenveld kunnen (en moeten) hun steentje bijdragen.

Wat Bakker betreft, houdt Veenendaal het niet bij het alleen maar binnenhalen van de titel, maar zal er blijvend gewerkt worden aan bewustwording en eerlijke handel.


Eric Smaling

Tweede Kamer, SP

Foto: Jan Breur
Tweede-Kamerlid Eric Smaling (SP) legde zijn visie op ontwikkelingssamenwerking uit. Het huidige Nederlandse beleid is wat hem betreft te weinig effectief, efficient en transparant; en is nog teveel gebaseerd op (ogenschijnlijke) willekeur en een opgeheven vingertje.
Smaling wil toe naar ontwikkelingssamenwerking die meer gebaseerd is op gelijkwaardigheid, die zich toespitst op een vijftal concrete onderwerpen, en waarbij een keuze gemaakt wordt voor twee Afrikaanse landen waarmee een langdurige, intensieve band wordt opgebouwd.

Dit jaar zal hij hiervoor een voorstel doen in de Tweede Kamer.


Anne-Marie Mineur

Europees Parlement, SP

Foto: Jan Breur
SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur legde uit wat het vrijhandelsverdrag TTIP - tussen de VS en de EU - inhoudt. Het komt erop neer dat er een groot deel van de wetgevende en rechterlijke macht wordt overgeheveld naar multinationals zoals Shell. Kleinere bedrijven en gewone burgers krijgen dan het nakijken, en eerlijke handel en concurrentie komen in de verdrukking.
Het is niet voor niets dat naast politieke partijen, milieu- en vakbewegingen, ook steeds meer beroepsgroepen in het geweer komen tegen 'wurgcontract TTIP'.

Op www.sp.nl/ttip kunnen mensen hier meer over lezen, en desgewenst het bijbehorende manifest ondertekenen.

Foto: Jan Breur


SP-Afdeling Veenendaal kijkt terug op een geslaagde avond. Afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra: "We hadden een mooi inhoudelijk programma met interessante sprekers. Het was goed om op deze manier vorm te geven aan de Dag van de Arbeid; een internationale dag van solidariteit."

Foto: Jan Breur


Reactie toevoegen

U bent hier