h

Historisch Huisvestingsplan Onderwijs

24 mei 2015

Historisch Huisvestingsplan Onderwijs

Foto: Jan Breur

Het nieuwe IHP (Integraal HuisvestingsPlan) voor het onderwijs heeft een historisch karakter: ALLE schoolbesturen staan erachter.

Door een wijziging in de wet, zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van hun gebouwen - en krijgen daar geld voor van het Rijk. De Gemeente moet ervoor zorgen DAT er (voldoende) schoolgebouwen zijn.

Veenendaal kampt momenteel met verschillende problemen, wat de huisvesting van scholen betreft. Er staan gebouwen leeg terwijl er elders ruimte tekort is. Daarbij verkeren veel gebouwen in een verouderde staat.
Het IHP moet een oplossing bieden voor deze problemen.

Woordvoerders van maarliefst VIER schoolbesturen (CLV, Rembrandt, Johannes Calvijnschool en Montessori - die laatste trad op als woordvoerder namens het gehele primair onderwijs) trokken naar het gemeentehuis, afgelopen donderdag, om - soms met een klein kanttekeningetje - de raadscommissie te overtuigen van de waarde van het IHP.

Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur


Foto: Jan Breur
Zal de gemeenteraad a.s. donderdag instemmen met het IHP?
Wordt vervolgd...

Reactie toevoegen

U bent hier