h

Openstelling Supermarkten: "Niet nu, niet op deze manier"

18 september 2015

Openstelling Supermarkten: "Niet nu, niet op deze manier"

Foto: Baukje Hiemstra

De SP heeft grote bedenkingen bij de zondagopenstelling van supermarkten. Het voorstel van de PvdA kan daarom niet ongewijzigd aangenomen worden; de beslissende stem ligt bij de SP.

Dat verklaarde fractievoorzitter Jan Breur gisteravond tijdens de Raadscommissie. De SP laat de belangen van de werknemers zwaar wegen, en die zijn onvoldoende geborgd.

Om te peilen of er draagvlak is voor het openstellen van de supermarkten, heeft de SP een onderzoek (op basis van zelfselectie) gepleegd. Het resultaat is weliswaar geen onderzoeksrapport dat aan alle academische spelregels voldoet - maar is desalniettemin een rijke en bruikbare bron aan gedetailleerde, lokale informatie over dit onderwerp.

Uit dit onderzoek blijkt ondermeer dat er onvoldoende draagvlak is onder het supermarktpersoneel. Over de mening van werkzoekenden in de supermarktbranche, en van de supermarktleiding, is minder informatie beschikbaar (ivm een kleinere steekproef), waardoor er ook onder hen geen draagvlak kan worden vastgesteld.

De uitkomsten van het onderzoek zijn een belangrijke overweging voor de SP om niet onverkort in te stemmen met het PvdA-voorstel. CDA en SGP gebruikten het onderzoek in hun motivatie om tegen het voorstel te stemmen.

In de raadscommissie gaven veel partijen hun definitieve standpunt al. ChristenUnie, SGP en CDA (goed voor 16 zetels) zullen tegen stemmen. PvdA, GroenLinks, D66, Lokaal Veenendaal, ProVeenendaal en VVD (goed voor 15 zetels) stemmen voor.

Zowel voor- als tegenstanders zullen de SP dus nodig hebben voor een meerderheid. Hoewel de SP zeer kritisch is, zal zij pas in de gemeenteraadsvergadering van 24 september een definitief standpunt innemen. Naast het onderzoek, zullen ook ondermeer de reacties van de burgerinsprekers die zich bij de commissie meldden worden meegewogen.

Breur: "Wij willen een zo goed mogelijk standpunt innemen, op basis van de beste beschikbare informatie."

Reactie toevoegen

U bent hier