h

Energieneutraal in 2035

13 december 2015

Energieneutraal in 2035

Foto: Jan Breur

Veenendaal is energieneutraal in 2035. Dat is de ambitie die is vastgelegd in het raadsprogramma, dankzij een voorstel van GroenLinks en SP. De startnotitie hiervoor is afgelopen donderdag besproken in de raadscommissie, en zal komende donderdag worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Klimaatverandering en luchtverontreiniging zijn grote problemen, die snel moeten worden aangepakt. Immers, de aarde moet nog worden doorgegeven aan het nageslacht.
SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Als ik ooit kinderen krijg, wil ik dat ze schone lucht kunnen inademen."

De enige twijfel die de SP had over de startnotitie, was de dekking. Een deel daarvan komt uit overgebleven geld van het Milieukwaliteitsplan. Was dat wel voldoende uitgevoerd, ofschoon er geld over was gebleven? Toen Wethouder Kundic aangaf dat ook hier ambitieus en efficient is gewerkt, en dat het Milieukwaliteitsplan voorloopt op schema, was die twijfel weggenomen.

Naar verwachting zal de startnotitie zonder moeite worden aangenomen. De SGP, die destijds tegen het voorstel was, toonde zich donderdag een stuk positiever.
De fractie van Lokaal Veenendaal draaide echter de andere kant op. Steunden ze destijds nog het voorstel; nu de startnotitie voorligt bekenden ze zich als klimaatontkenners...

Reactie toevoegen

U bent hier