h

Dialoog: P*mp het winkelcentrum

26 februari 2016

Dialoog: P*mp het winkelcentrum

Foto: SP Veenendaal

De gemeenteraad organiseert een dialoog over het onderwerp ‘Pimp het winkelcentrum’. Doel van deze  dialoog is om informatie te krijgen over wat de verschillende doelgroepen belangrijk vinden bij het ‘pimpen’ van het winkelcentrum. Met deze informatie kan de raad daarna weloverwogen keuzes maken om het winkelcentrum te verlevendigen en nog aantrekkelijker te maken.

Op zaterdag 27 februari gaan raads- en commissieleden in het winkelcentrum met bezoekers in gesprek en vragen of er bij hen ideeën leven om het winkelcentrum te verlevendigen en de aantrekkelijkheid te verhogen.Onder het motto ‘Werk aan de winkel(stad)’ kunnen bezoekers en andere betrokkenen hun mening geven op de ideeën die er zijn in het plan ‘Pimp het winkelcentrum’. Ook op www.gemeenteraad.veenendaal.nl kan de enquête ingevuld worden. Op woensdag 16 maart vanaf 19:30 uur vindt de dialoogbijeenkomst ‘Pimp het winkelcentrum’ plaats in het gemeentehuis. Tijdens deze avond kunnen de aanwezigen meedenken over welke thema’s een hoge prioriteit hebben.

Interviews en enquête

Aanstaande zaterdag gaan raads- en commissieleden in het winkelcentrum bezoekers interviewen. Daarbij komen vragen over het parkeertarief, fietsparkeren, evenementen, sfeer en beleving aan de orde.  De raads- en commissieleden zijn te vinden bij de Bernard van Kreelpoort, de Corridor, Scheepjeshof en het Kees Stipplein. De straatinterviews vormen een onderdeel van de uitwerking van de in december unaniem door de raad aangenomen motie voor een brede dialoog winkelcentrum.

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen hun mening te geven, is de enquête ook digitaal beschikbaar op www.gemeenteraad.veenendaal.nl. Daar kan iedereen de enquête invullen en zo laten weten welke thema’s zij belangrijk vinden.

Dialoogavond woensdag 16 maart

Op woensdag 16 maart vanaf 19:30 uur vindt de  dialoogbijeenkomst ‘Pimp het winkelcentrum’ plaats in het gemeentehuis. Bezoekers krijgen meer informatie over de ideeën die er zijn en kunnen dan  aangeven waar – wat hen betreft - de prioriteiten liggen.

Acht centrumthema’s

  1. In het plan ‘Pimp het winkelcentrum’ zijn de volgende 8 centrumthema’s benoemd:
  2. Parkeerrevolutie: hebben de tarieven van het parkeren invloed op het wel of niet bezoeken van het centrum?
  3. Fietsers zijn te gast: hoe kunnen we het fietsparkeren in het centrum in goede banen leiden?
  4. Pnielgebouw: hoe kunnen we het Pnielgebouw inzetten om meer bezoekers naar het centrum te krijgen?
  5. Voormalige Rabobank-locatie: hoe kunnen we deze locatie aantrekkelijker maken om meer bezoekers naar het centrum te krijgen?
  6. Topattractie: hoe kunnen we bezoekers verrassen met iets nieuws, meer beleving in het centrum?
  7. Citydressing: hoe kunnen we de sfeer in het centrum verder verbeteren?
  8. Spraakmakende evenementen: hoe kunnen spraakmakende evenementen bijdragen aan meer bezoekers in het centrum?
  9. Branden merk Winkelstad Veenendaal: hoe kunnen we Winkelstad Veenendaal nog beter op de kaart zettten?

De informatie en prioritering die uit de enquêtes en de dialoogavond komt, neemt de raad mee in haar besluitvorming om het winkelcentrum nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

Reactie toevoegen

U bent hier