h

TEGENPRESTATIE: naast onjuist ook nog eens overbodig

21 april 2016

TEGENPRESTATIE: naast onjuist ook nog eens overbodig

Foto: Jan Breur

Uit de tussenevaluatie van de 'tegenprestatie' blijkt dat er geen onwil is bij uitkeringsgerechtigden om actief deel te nemen in de samenleving. Van de vier (!) maatregelen die zijn opgelegd, is er geen enkele het gevolg van onwil om wat te doen.

Daarmee is wat de SP betreft gebleken dat de 'tegenprestatie' niet alleen onjuist is, maar ook nog eens overbodig.

De onjuistheid zit in een principiële denkfout waarop de 'tegenprestatie' is gebaseerd, legde fractievoorzitter Jan Breur uit. Het is niet de bijstandsgerechtigde zou een tegenprestatie moeten leveren voor het 'gratis geld' in de vorm van een uitkering. Nee, de uitkering IS de tegenprestatie voor het feit dat de samenleving geen werk heeft voor deze mensen.

Daarbij kleeft er aan de 'tegenprestatie' een bijsmaak van 'neerwaardse jaloezie'. Mensen in een uitkeringssituatie worden in het algemene discours maar wat vaak gezien als luie mensen die enkel hun hand ophouden. Desgevraagd gaf Breur het voorbeeld van Hans de Boer (VNO/NCW) die sprak over labbekakken.
Nauwelijks had Breur dit punt onder de aandacht gebracht, of diverse partijen buitelden over elkaar heen om hier schande van te spreken, te benadrukken dat zij toch echt niet op die manier naar uitkeringsgerechtigden keken, en om Breur aan te wrijven dat hij een karikatuur van de werkelijkheid maakte.

Verrassend genoeg kreeg Breur bijval uit onverwachte hoek: VVD'er Dylan Lochtenberg gaf aan dat het punt terecht is, en dat de politiek zich moet aantrekken hoe bepaald beleid overkomt op de mensen die het betreft.

Niet het juiste instrument

Wat de SP betreft mag je echt wel van mensen verwachten dat zij actief meedoen met de samenleving. En is het ook goed om dit te stimuleren. Maar het verplichtende karakter vindt de partij principieel onjuist. En, zo blijkt uit de tussenevaluatie: volkomen overbodig.

Ook GroenLinks was destijds tegen de 'tegenprestatie', en is dat nog steeds. De PvdA was, en is, weliswaar voorstander van de tegenprestatie - maar vraagt zich, de kosten en resultaten overziend, af of dit wel het juiste instrument is om het doel (participatie) te bereiken. Namens D66 liet Gökhan Çoban zich ontvallen het liefst van de 'tegenprestatie' af te willen.

Uw ervaring

De 'tegenprestatie' is onderdeel van de Participatiewet, die gemeenten verantwoordelijk maakt voor het verstrekken van bijstand, de begeleiding (terug) naar werk, of andere (werkvervangende) activiteiten.

De SP wil graag weten hoe de invulling die de Gemeente Veenendaal geeft aan de Participatiewet bevalt bij de mensen die het betreft. Daarom is het 'Ervaringspunt Participatiewet' geopend: hier kunt u uw ervaringen kwijt. Dit helpt de SP om het beleid zonodig te verbeteren.

Foto: Jan Breur

Reactie toevoegen

U bent hier