h

SCHRIFTELIJKE VRAGEN: Zinloos beleid

4 mei 2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN: Zinloos beleid

Foto: A.J. Breur

De SP heeft door middel van schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders over de effectiviteit van de aanpak van de werkloosheid. Dit, naar aanleiding van een onderzoek van het Centraal Planbureau, waaruit blijkt dat de maatregelen om mensen aan het werk te helpen, nagenoeg zinloos zijn.

“Begeleiden van werklozen heeft bitter weinig effect”, kopte Trouw op 21 april jongstleden. Dit, naar aanleiding van het onderzoek 'Kansrijk Arbeidsmarktbeleid' van het CPB. Hieruit blijkt dat alle denkbare maatregelen om mensen aan een baan te helpen, zo goed als zinloos zijn. Het artikel noemt de voorbeelden 'baanvindbonussen', structurele begeleiding door een jobcoach, de sollicitatieplicht. Onlangs hebben we in Veenendaal kunnen ondervinden dat de verplichte 'tegenprestatie' evenmin effect sorteert.

De SP vermoedt dat dit komt door een fundamenteel verkeerde insteek van die maatregelen. Fractievoorzitter Jan Breur licht toe:
"Al deze maatregelen richten zich op het 'sleutelen' aan individuele werkzoekenden. Maar daar ligt het het probleem niet. Het probleem is simpelweg dat er te weinig banen zijn."

De rekenkamercommissie in Veenendaal doet onderzoek naar het reïntegratiebeleid. Dit onderzoek hebben zij moeten inperken, waarbij het onderdeel 'werking en effectiviteit van reïntegratie' is komen te vervallen. Dit, omdat het College niet bereid is om de benodigde informatie te delen met de rekenkamercommissie.
Breur: "Gezien het CPB-rapport, zou men met enige kwade wil kunnen vermoeden dat dit is, omdat het beleid effectloos blijft. We vragen het College om dit te weerleggen."

Behalve een weerlegging, vraagt de SP ook of het College bereid is tot een aanpassing van het beleid; bijvoorbeeld door het creëren van meer (beschutte) werkplekken.

Reïntegratie is een onderdeel van de Participatiewet, die gemeenten verantwoordelijk maakt voor aangelegenheden rond werk en inkomen. De SP wil graag weten hoe die wet uitwerkt in Veenendaal, en biedt mensen de mogelijkheid om hun ervaringen met de Participatiewet te melden, op een speciaal daarvoor ingerichte pagina op haar website.

MELD UW ERVARING

Reactie toevoegen

U bent hier