h

Effectiviteit re-integratiebeleid Veenendaal niet vast te stellen

29 juli 2016

Effectiviteit re-integratiebeleid Veenendaal niet vast te stellen

Foto: SP Veenendaal

De rekenkamercommissie Veenendaal heeft het onderzoek naar de effectiviteit van het re-integratiebeleid vroegtijdig moeten afbreken. De rekenkamercommissie betreurt dit omdat het haar taak is te toetsen of de doelen van het gemeentelijk beleid worden gehaald en of dit op de juiste manier gebeurt.

Voor het re-integratiebeleid is dit niet gelukt omdat de rekenkamercommissie geen medewerking heeft gekregen van het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal voor een deel van het onderzoek.

College B&W geeft geen toestemming voor uitvoeren rekenkameronderzoek

Het college van B&W geeft geen toestemming om mensen te vragen of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Dit ondanks het feit dat in de onderzoeksopzet alle privacy-waarborgen die de gemeente stelt, zijn opgenomen. Het college van B&W stelt dat zij de noodzaak ziet om de mensen uit deze kwetsbare doelgroep te beschermen en dat het onwenselijk is om hen te vragen deel te nemen aan het onderzoek. De rekenkamercommissie ziet dit anders. Geef mensen, uiteraard op vrijwillige basis, de kans om zich te laten horen en een bijdrage te laten leveren aan het verbeteren van beleid en uitvoeringsprocessen.

Waarom dit rekenkameronderzoek?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het re-integratieproces waarbij mensen in de bijstand en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid naar werk. Vanuit het Rijk zijn er bezuinigingen op re-integratiemiddelen. Hierdoor is het participatiebudget dat de gemeente Veenendaal beschikbaar krijgt de laatste jaren afgenomen. Zeker nu de budgetten voor  re-integratie krapper worden, is het van belang dat gemeenten het budget inzetten voor activiteiten die het meest opleveren. De rekenkamercommissie van Veenendaal is om deze reden het onderzoek gestart, om te achterhalen wat goed werkt, wat minder goed werkt en waar dat aan ligt.

Het rapport met het deelonderzoek dat wel uitgevoerd kon worden is aangeboden aan de gemeenteraad voor behandeling in de raadcyclus van september.

De SP...

Eerder dit jaar heeft de SP al schriftelijke vragen gesteld aan het College over de reïntegratie. Dit, omdat het CPB had vastgesteld dat re-integratiemaatregelen in de praktijk nagenoeg niets opleveren. Hierbij vroeg de SP het College zich ook al te verantwoorden over het niet-meewerken aan het rekenkameronderzoek.

In januari opende de SP een ervaringenpunt op deze website. Hier kunnen mensen uit de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude hun ervaringen met de Participatiewet (die gaat over werk en inkomen) kenbaar maken aan de SP. Dit kan geheel anoniem.

De SP wil de reacties gebruiken om te zien of het beleid werkt, en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn.

Foto: Baukje Hiemstra

Naar het ervaringenpunt, klik hier

Reactie toevoegen

U bent hier