h

Volwassen werk, volwassen loon...

10 juli 2016

Volwassen werk, volwassen loon...

Foto: AJ Breur

Als je werkt als een volwassene, moet je ook betaald krijgen als een volwassene. Dat vindt de SP. Daarom diende de partij een voorstel in om Veenendaal jeugdloon-vrij te maken. PvdA en GroenLinks waren mede-indiener.

In Nederland kun je tot je 23e het minimum jeugdloon ontvangen. Dit jeugdloon is het laagste van heel West-Europa. Zo kan het gebeuren dat je met een fulltime baan nog maandelijks op 300 euro onder de armoedegrens blijft steken.

De SP vindt dat niet kunnen. Vorig jaar voerde de partij al actie tegen het jeugdloon. Dit jaar kreeg dat een vervolg doordat SP-raadslid Jan Breur een voorstel bij de Kadernota indiende om alle werknemers van de gemeente van 18 jaar en ouder het volwassen loon toe te kennen.
Naast de handtekening van Breur prijkten ook die van Puck van Aart (PvdA) en Kees Oskam (GroenLinks) op het voorstel.

Voor wethouder Frits Beckerman ging het voorstel iets te ver, omdat het niet alleen om werknemers ging die direct voor de gemeente werkten, maar ook dat het volwassen loon onderdeel werd van de aanbestedingscriteria bij organisaties waar de gemeente zaken mee doet. Het College wil dus graag het minimumjeugdloon blijven betalen, als het maar indirect is...
Het voorstel kreeg geen steun van de andere partijen.

Foto: SP Veenendaal

1 mei 2015; SP voert actie tegen het minimumjeugdloon.

Amsterdams voorbeeld

Breur maakte zijn voorstel naar Amsterdams voorbeeld. In de hoofdstad hebben een groep raadsleden - waaronder SP'er Peter Kwint - het op zich genomen een initiatiefvoorstel te schrijven om alle werknemers van de gemeente vanaf hun 18e het volwassen loon uit te keren, en niet pas vanaf hun 23e. Dat geldt ook voor werknemers die via een aanbestedingsconstructie voor de gemeente werken.

In tegenstelling tot Veenendaal lukte het Amsterdam wel om een jeugdloonvrije gemeente te worden.

Er is nog hoop...

Met het verwerpen van het voorstel is nog niet alle hoop voor Veenendaal vervlogen. In de landelijke politiek staat dit onderwerp ook op de agenda.

De Ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel om het jeugdloon af te schaffen. Althans, vanaf 21 jaar. Dit voorstel moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer. We wachten met spanning af.

Wordt vervolgd...


Foto: Young & United / www.youngandunited.nl

Reactie toevoegen

U bent hier