h

College stelt raad voor tarief eigen bijdrage te verlagen

20 oktober 2016

College stelt raad voor tarief eigen bijdrage te verlagen

Het college van Veenendaal stelt in de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning de gemeenteraad voor om het marginale tarief van de eigen bijdrage te verlagen. Het tarief wordt verlaagd van 15% naar 8%. Ook de eigen bijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer wil het college afschaffen.

In de verordening maatschappelijke ondersteuning staan op hoofdlijnen de gemeentelijke regels voor het gebruik van gemeentelijke Wmo-voorzieningen.

Nieuwe regels

Nieuw in de verordening maatschappelijke ondersteuning zijn de regels voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. Meerdere rechterlijke uitspraken maakten duidelijk dat de regels hiervoor vastgesteld moeten worden door de gemeenteraad en niet door het college. Verder bevat de verordening geen nieuwe regels. Wel zijn bestaande regels, die door het college opgenomen zijn in zogenoemde ‘nadere regels’, toegevoegd aan de verordening maatschappelijke ondersteuning.

Eigen bijdrage

De gemeente Veenendaal heeft de afgelopen maanden onder Wmo-cliënten onderzoek uitgevoerd naar de eigen bijdrage. De uitkomsten van dit onderzoek en de adviezen van het Wmo-forum en de raadscommissie hebben geleid tot aanpassingen in het beleid over de eigen bijdrage. De meest in het oog springende wijziging is het verlagen van het marginale tarief voor de berekening van de eigen bijdrage van 15% naar 8%. Door deze verlaging stijgt de eigen bijdrage voor de midden- en hogere inkomens minder snel.

Daarnaast stelt het college aan de gemeenteraad voor om de eigen bijdrage voor de Regiotaxi, per 1 januari 2017 Valleihopper genaamd, af te schaffen. Hiermee wil het college meer gelijkheid brengen ten opzichte van inwoners die gebruik maken van het openbaar vervoer zonder Wmo-indicatie.

Ook de eigen bijdrage voor minima wil het college vereenvoudigen. Nu compenseert de gemeente minima voor het betalen van facturen aan het CAK. De komende periode wordt nader uitgezocht op welke wijze dit gewijzigd kan worden, zodat minima ontzien worden van het betalen van deze eigen bijdrage.

Landelijke verlaging

Naast deze lokale wijzigingen in het eigen bijdrage beleid, is ook op landelijk niveau het besluit genomen om de eigen bijdrage Wmo te verlagen. Voornamelijk de doelgroep gezinnen met een eenverdiener en een chronisch zieke gaat fors minder betalen. Deze landelijke veranderingen worden vanzelfsprekend ook in Veenendaal lokaal doorgevoerd.

Signalen

Met de wijzigingen in de eigen bijdrage op landelijk en lokaal niveau verwacht het college tegemoet te komen aan de tot nu toe ontvangen signalen over de hoogte van de eigen bijdrage Wmo. Wethouder Marieke Overduin: "De eigen bijdrage is al langer een veelbesproken thema. In Veenendaal willen we de zorg bieden die nodig is. Die zorg moet dan wel betaalbaar zijn en blijven. We verwachten dat dit voorstel daar een belangrijke bijdrage aan levert".

In de raadsvergadering van november discussieert de gemeenteraad over het voorstel van het college. Na besluitvorming in de raad is bekend wat de definitieve consequenties voor Wmo-cliënten zijn.

SP: Weg met eigen bijdrage

Wat de SP betreft gaat het voorstel van het College niet ver genoeg. De SP ziet de eigen bijdrage het liefst helemaal verdwijnen.

SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Wij willen niet dat er onnodige financiële drempels worden opgeworpen voor noodzakelijke zorg en ondersteuning. Dit kan er immers toe leiden dat mensen afzien van de zorg, waardoor problemen ongemerkt groter worden. Uiteindelijk zijn we daar allemaal nog verder mee van huis."

Een meerderheid in de gemeenteraad wil echter dat er nog iets van een eigen bijdrage blijft bestaan. De SP zal daarom kijken in hoeverre dit voorstel nog beter gemaakt kan worden.

Breur: "Het voorstel van het College is een stap in de goede richting, maar lang niet voldoende stappen. Wij zijn pas tevreden als iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft."

Reactie toevoegen

U bent hier