h

Hoe ziet Veenendaal er in 2040 uit?

17 oktober 2016

Hoe ziet Veenendaal er in 2040 uit?

Foto: Gemeente Veenendaal

Werkt iedereen in 2040 in de ICT sector? Wonen er dan alleen jonge gezinnen in Veenendaal? Of heeft Veenendaal een eigen Hoge Veluwe? Allemaal grootse vragen die denkbaar zijn bij het opstellen van een nieuwe strategische visie. De bijzondere raadscommissie heeft een klap gegeven op de aanpak om te komen tot een gezamenlijke en breed gedragen toekomstvisie voor Veenendaal.

De gemeente kent een Strategische Visie 2025. Door verschillende grote ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving is deze toe aan herijking. Daarom is in mei van dit jaar besloten om de huidige visie opnieuw te bekijken en een Strategische Visie 2040 te maken.

Bijzondere raadscommissie

De gemeenteraad van Veenendaal heeft het initiatief genomen voor het opstellen van deze visie. Een bijzondere raadscommissie, waarin alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd, trekt deze kar. Voorzitter van deze commissie is raadslid Dylan Lochtenberg. Hij is blij dat alle handen op elkaar zijn voor het proces: “Waar willen we heen met het Veen? Dat is de vraag die we gezamenlijk gaan beantwoorden in de Strategische Visie 2040. Daarom is het geweldig dat alle fracties zich willen inzetten om samen met de Veense samenleving dit verhaal te maken. Ik ben er dan ook heel benieuwd naar hoe inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen Veenendaal in 2040 voor zich zien!”

Wethouder Nermina Kundić is vanuit het college aangesloten bij het traject: “Het is belangrijk dat we als gemeente verder durven kijken dan een collegeperiode. Het geeft Veenendaal identiteit en een richting. Daarmee wordt het gemakkelijker om keuzes te maken in beleid. Ik vind het bijzonder dat de gemeenteraad deze handschoen oppakt en als college sluiten we daar van harte bij aan.”  

Interactief proces

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat iedereen mee kan praten. Ook groepen die doorgaans minder makkelijk aan dit soort visies meedenken. De raadscommissie heeft hulp ingeschakeld van een extern bureau dat het interactieve proces tot het opstellen van de strategische visie begeleidt. Het is de bedoeling dat iedereen die dat wil, mee kan praten. Begin volgend jaar start dit interactieve proces. Dan gaat de commissie in gesprek met  inwoners, bedrijven, ondernemers, instellingen en verenigingen om input op te halen voor de visie. Tot die tijd worden vooral data verzameld en trends in kaart gebracht om te kunnen starten met het interactieve proces. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad voor de zomer de Strategische Visie 2040 vast stelt.


FOTO BOVEN:  De leden van de bijzondere raadscommissie.

Reactie toevoegen

U bent hier