h

Hoeveelheid zwerfafval geëxplodeerd sinds DIFTAR

12 oktober 2016

Hoeveelheid zwerfafval geëxplodeerd sinds DIFTAR

Foto: AJ Breur

Sinds de invoering van DIFTAR is de hoeveelheid zwerfafval toegenomen met 56%. Veenendaal mag haar afval dan beter scheiden; DIFTAR heeft zeker haar nadelen. In de vergadering van de raadscommissie van gisteravond vroeg SP'er Sietse van der Bij aandacht voor deze keerzijde.

Naast de toename van het zwerfafval speelt voor de SP ook mee dat bewoners van hoogbouw zo'n €20,- per jaar worden benadeeld ten opzichte van laagbouw.

Ook is het afvalscheiden voor hoogbouwbewoners lastiger; allereerst omdat er veelal geen mogelijkheid is om GFT apart in te zamelen (dus is er derhalve meer restafval). Daarbij hebben hoogbouwbewoners minder ruimte om hun afval op te slaan, en moeten dus vaker hun afval aanbieden. Daarbij wordt minimaal voor dertig liter aangeslagen.

Eerder dit jaar heeft de SP onderzoek gedaan naar de ervaringen van afvalscheiding en het DIFTAR systeem. Hieruit blijkt dat vooral bewoners van hoogbouw het DIFTAR systeem negatief beoordelen.

Foto: AJ Breur

Reactie toevoegen

U bent hier