h

Klaar voor de Toekomst!

30 oktober 2017

Klaar voor de Toekomst!

Foto: Gemeente Veenendaal

De toekomst kan beginnen! De gemeenteraad heeft unaniem de Strategische Visie 2040 aangenomen. Daarmee gaat de weg naar de toekomst een nieuwe fase in...

Nadat de voorzitter van de bijzondere raadscommissie 'Strategische Visie', Dylan Lochtenberg, het document formeel aan Burgemeester Zoon had overgedragen, kon het stuk worden besproken. De Strategische Visie is geen foutloos document, maar is wel voor elke partij goed genoeg om mee uit de voeten te kunnen.

Kanttekeningen die de SP had, is dat er aangestuurd wordt op minder arbeidsplaatsen voor lager opgeleiden. De gemeente wil daarmee vooral hoger opgeleiden aantrekken naar Veenendaal; maar wat de SP betreft is iedereen welkom in 't Veen. En Veenendaal heeft nu eenmaal relatief veel inwoners die geen HBO- of Universitaire diploma op hun naam hebben staan.
Ook vindt de SP het vreemd dat de gemeente lijkt te willen opleggen dat alle bewoners elkanders meningen respecteren en accepteren. Dat laat zich niet zomaar dwingen. Beter is het om als gemeente gewoon het goede voorbeed te geven.
Een belangrijk pluspunt in de Strategische Visie is, wat de SP betreft, dat mensen meer de mogelijkheid krijgen om mee te denken en te beslissen over hun eigen omgeving.

Foto: Jan Breur

Bij de vaststelling van de Strategische Visie, stond SP-fractievoorzitter Jan Breur met name stil bij het 'burgerparticipatietraject' dat gekoppeld was aan de totstandkoming ervan. Uitvoerig is er getracht om de inwoners te betrekken bij het opstellen van het stuk. Niet alleen the usual suspects, maar ook de mensen die normaal gesproken niet zo snel de weg naar de politiek weten te vinden.
Dit leidde tot allerlei bijeenkomsten op diverse locaties in de 'Toekomstvisie on Tour', die uitmondde met de 'Raad op Straat'.
Breur: "Ik vond het erg leuk om deze dingen eens te doen met andere mensen dan alleen maar mijn partijgenoten."

De Strategische Visie is een 'levend document'. Dat wil zeggen dat zij regelmatig tegen het licht zal worden gehouden om te zien of zij nog voldoet aan de wensen en behoeften van de gemeenteraad.
De Strategische Visie dient als hulpmiddel om raadsvoorstellen in het perspectief van de lange(re) termijn te plaatsen. Nu zij is vastgesteld, kan de gemeenteraad haar gebruiken als toetssteen voor het beleid.
Veenendaal is klaar voor de Toekomst...

Foto: Gemeente Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier