h

(A)sociale Kredieten

23 december 2017

(A)sociale Kredieten

Tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad heeft raadslid Kees Oskam namens GroenLinks en SP vragen gesteld over de rentetarieven van sociale kredieten. Uit onderzoek van het consumentenprogramma 'Kassa' blijkt dat er voor sociale kredieten soms bijzonder hoge rentes worden gevraagd. Kredietbanken, waarbij gemeenten zijn aangesloten, kunnen soms wel 12 to 14 % rente vragen.

Dit is onwenselijk, want de sociale kredieten zijn er juist voor mensen die het niet breed hebben en nergens anders voor krediet terecht kunnen. De sociale kredieten worden ingezet om bijvoorbeeld snel een wasmachine te vervangen als dat nodig is, maar ook om de zorgkosten mee op te brengen.

Hoge rentepercentages vergroten de kans op betalingsachterstanden, juist bij mensen die het toch al niet breed hebben. De Sociale Bank Gelderland/Midden Nederland, die voor de gemeente Veenendaal sociale kredieten verstrekt, vraagt een rente van 13%.

De vragen

Oskam vroeg of dit percentage bekend was bij de wethouder, of de wethouder de mening deelde dat dit percentage ervoor kan zorgen dat mensen verder in de problemen komen, en vroeg naar de bereidheid van de wethouder om te onderzoeken of er een rentepercentage onder de 5% kan worden geboden, zoals in Apeldoorn of Amsterdam.

Het antwoord

Wethouder Hollander gaf hierop aan dat het haar inmiddels ook bekend is dat deze percentages worden gehanteerd. Wel zei ze erbij dat per 1 januari 2018 er geen zaken meer worden gedaan met de huidige sociale bank - alles wordt overgedragen naar Kredietbank Nederland, die percentages tussen de 5,3% en 8,2% vraagt.
"Dat vind ik ook nog wel fors," zei Hollander, "maar het gaat natuurlijk wel om een zeker risico."

Als een krediet wordt afgewezen, worden er via de bijzondere bijstand ook mogelijkheden verstrekt op leenbijstand.

Volgend jaar wordt het minimabeleid herzien; dat is een goede gelegenheid om te kijken hoe andere gemeenten dit organiseren - opperde de wethouder.
Apeldoorn en Amsterdam hebben een eigen stadsbank; Hollander acht Veenendaal te klein om dit te doen.
"Maar ik denk dat dit een goed onderwerp is," aldus de wethouder, "om bij het minimabeleid dat in 2018 onder de loep wordt genomen ook mee te nemen hoe we daar in de toekomst nog betere voorzieningen voor kunnen treffen."

Reactie toevoegen

U bent hier