h

Duidelijkere doelstellingen gewenst voor gezondheidsbeleid

26 januari 2018

Duidelijkere doelstellingen gewenst voor gezondheidsbeleid

Foto: SP / Spanning

Gisteravond (donderdag 25 januari) heeft de gemeenteraad het Lokale Gezondheidsbeleid vastgesteld voor de komende jaren. De doelstellingen die daarin zijn geformuleerd, zijn - wat de SP en anderen betreft - niet concreet genoeg. SP-fractievoorzitter Jan Breur diende daarom een wijzigingsvoorstel in namens deze partijen.

In dat voorstel vroegen SP, Lokaal Veenendaal, GroenLinks en PvdA om de doelstellingen van het beleid nog dit jaar te formuleren. Wethouder Overduin zegde toe om de doelstellingen te concretiseren in het plan van aanpak. Dat was voor de partijen echter niet voldoende: bij de kaderstelling (het vaststellen van het beleid) moeten de doelstellingen helder zijn - en niet pas in de uitvoering.

Het wijzigingsvoorstel kreeg geen meerderheid. Voor de SP was dit voldoende reden om dan ook tegen het gezondheidsbeleid te stemmen - omdat er geen duidelijke doelstellingen instaan. Er stemde echter wel een meerderheid in met Lokale Gezondheidsbeleid; eenwelk is aangenomen.

Voorkom verslavingen

GroenLinks, SP en Denk stelden gezamenlijk voor om de definitie voor 'verslaving' te verbreden. In het gezondheidsbeleid werden enkel alcohol, roken en drugs genoemd, maar de partijen wilden aandacht voor alle mogelijke verslavingen. Dit voorstel kreeg een meerderheid.

Een motie van D66, ChristenUnie, CDA en SP - om de gemeente te laten aanhaken bij het initiatief 'rookvrije generatie' -  is eveneens aangenomen door een meerderheid. Het initiatief is afkomstig van de Hartstichting, het KWF en het Longfonds. Het stimuleert scholen en (sport)verenigingen om hun omgeving rookvrij te maken.

Reactie toevoegen

U bent hier