h

'Oog voor Veenendaal-prijs' voor Ria...

5 januari 2018

'Oog voor Veenendaal-prijs' voor Ria...

Foto: AJ Breur

Gisteravond (donderdag 4 januari) reikte burgemeester Piet Zoon, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Veenendaal, de ‘Oog voor Veenendaal-prijs’ uit aan Ria van Londen. Zij ontving de prijs voor haar inzet voor een veilig en leefbaar Veenendaal.

Ontmoeting

Ria is de drijvende kracht achter de eettafel in de wijk het Franse Gat In Veenendaal. Ze zet zich met hart en ziel in voor kwetsbare en eenzame bewoners in de wijk. Dit zijn veelal bewoners die, of geen familie hebben, of niet, of moeilijk in staat zijn een netwerk op te bouwen. Samen met andere vrijwilligers verzorgt zij één keer per week een gezonde maaltijd. Deze eettafel is juist voor deze mensen een moment van ontmoeting en contact. Zo ontstaat er een sociaal netwerk, waardoor zij mee kunnen doen in de samenleving.

Samenwerken

Om de doelgroep te bereiken werkt Ria samen met diverse instanties om zo bekendheid te geven aan het project. Ze betrekt ook de lokale ondernemers bij het project door ze te vragen mee te doen in de vorm van sponsoring of het leveren van boodschappen, gratis of met korting. Ze motiveert de deelnemers om ook zelf actief mee te doen, bijvoorbeeld door te helpen in de keuken of in de groentetuin die bij het buurthuis Plein Zuid is gerealiseerd. Zo komen de deelnemers steeds meer uit hun isolement.

Actief

Burgemeester Zoon looft het werk van Ria in de wijk het Frans Gat. "Naast al haar inzet voor de eettafel is ze ook actief in de bewonerscommissie Franse Gat en dan in het bijzonder in de commissie die activiteiten ontplooit voor de buurt. Ria van Londen is het voorbeeld van een inwoner die oog heeft voor haar omgeving en dat koppelt aan actie. Ze is een terechte winnaar van de Oog voor Veenendaal-prijs 2017."

Ria en de SP...

Voor de SP is Ria geen onbekende. Heeft de partij activiteiten in Plein Zuid, dan is het veelal Ria die de koffie en andere versnaperingen verzorgt. Zij toont zich altijd een bijzonder goede gastvrouw.
Haar nominatie voor de prijs, afgelopen zomer, was aanleiding voor een duo-interview met haar en haar man Cor in de SP-jaarkrant 'Veenendaal SP.eciaal'.

Ria's man Cor staat op de kandidatenlijst van de SP voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Oog voor Veenendaalprijs

Met de Oog voor Veenendaalprijs wil de gemeente Veenendaal haar waardering tonen aan een bewoner, groep bewoners of instelling die zich op een opvallende manier heeft of hebben ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid. In 2017 zijn zeven nominaties uitgereikt aan Beppie Wessels-Schuurman, Thessa van Helden, Ria van Londen, de sleutelbeheerders van de voetbalkooi aan het Handjesgras, de Stadsakkers, Wendy Otte en Sociaal Restaurant ’t Turfke. Zij  hebben stuk voor stuk een unieke bijdrage geleverd aan een leefbaar en veilig Veenendaal. Ieder jaar selecteert het college van B&W uit de genomineerden een winnaar.

Reactie toevoegen

U bent hier