h

Reïntegratie - aan het werk!

30 januari 2018

Reïntegratie - aan het werk!

Foto: Cor van Londen

"De afgelopen jaren hebben we gesproken, in verschillende settings, over reïntegratie," begon SP-fractievoorzitter Jan Breur zijn betoog. Het was donderdag, 25 januari 2018, en de gemeenteraad besprak een rapport van de rekenkamercommissie over de reïntegratie. Een bijzonder kritisch rapport, met een aantal pijnlijke conclusies...

Breur vervolgde: "En er kwamen verschillende dingen boven in deze gesprekken. Bijvoorbeeld dat mensen in een reïntegratierapport een test moeten doen welk Disneyfiguur zij zijn. Er is ook een voorbeeld van een beroepskeuzetest die mensen aanbeveelt Aartsbisschop te worden. En er zijn verschillende voorbeelden dat mensen in een traject - om de woorden van Dhr. Beijnders aan te halen, die helaas niet meer onder ons is - de hele dag schroeven op een plankje draaien in plaats van gebruik te maken van hun expertise."

De SP is dan ook niet verrast door de conclusies van de rekenkamercommissie, zoals verwoord in het rapport 'effectiviteit reïntegratietrajecten'.
"Dat de rekenkamercommissie dan komt met een rapport," aldus Breur, "waarin staat dat de effectiviteit van de reïntegratietrajecten niet meetbaar is, en dat er nogal een kloof is tussen de leefwereld en de systeemwereld, dan hoeft ons dat niet te verbazen. Dan moet dat een bevestiging zijn van datgene waarvan we steeds, keer op keer, kleine signaaltjes hebben binnengekregen - en dat zou ons aan het werk moeten zetten. Daarom nemen we de aanbevelingen over en steunen we aanvullend voorstellen op dit onderwerp."

Aanvullende voorstellen

De aanvullende voorstellen waarover Breur sprak, betroffen een drietal moties.

De eerste daarvan was afkomstig van Denk; ingediend samen met SP en ProVeenendaal. Hierin werd gevraagd de reden van uitstroom scherper na te gaan. Deze motie werd niet gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad.

Ook een tweede motie werd verworpen. Deze werd ingediend door D66, SP, Denk, GroenLinks en PvdA. Deze motie vroeg om extra aandacht voor hoogopgeleide statushouders.

Een derde motie had meer geluk - en werd wel aangenomen. In deze motie werd het College van Burgemeester en Wethouders verzocht om een overzicht aan de gemeenteraad te leveren, hoe zij hun beleid wilden verbeteren. De motie werd ingediend door ChristenUnie, SP, ProVeenendaal, Denk, CDA, D66 en Lokaal Veenendaal, en had op voorhand al een meerderheid.

Reactie toevoegen

U bent hier